xóa phim

Nhật ký coi bên trên YouTube giúp cho bạn đơn giản và dễ dàng nhìn thấy những Clip đang được coi mới đây. Khi nhật ký coi được nhảy, Cửa Hàng chúng tôi rất có thể khuyến nghị những Clip phù phù hợp với các bạn. Quý Khách rất có thể trấn áp nhật ký coi bằng phương pháp xoá hoặc tắt nhật ký. Mọi Clip tuy nhiên các bạn coi trong khi nhật ký coi bị tắt sẽ không còn xuất hiện tại vô nhật ký này.

Xem nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube.
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký giúp thấy những Clip các bạn đang được coi.

Lưu ý: Quý Khách ko thể coi nhật ký coi trong khi đang được singout.

Bạn đang xem: xóa phim

Xoá nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô XOÁ nhằm lựa chọn khuông thời hạn của những Clip tuy nhiên mình thích xoá.

Nếu các bạn xoá một vài hoặc toàn bộ Clip vô nhật ký coi, thì YouTube sẽ không còn phụ thuộc vào những nội dung cơ nhằm khuyến nghị Clip trong tương lai.

Nếu các bạn tắt Nhật ký coi bên trên YouTube và sở hữu nhật ký coi ko đáng chú ý trước đó, thì các công dụng bên trên YouTube phụ thuộc vào nhật ký coi của công ty nhằm khuyến nghị Clip (như nội dung khuyến nghị bên trên trang chủ YouTube) tiếp tục bị nockout vứt. Nếu truy vấn vô thẻ Video đang được coi tức thì bên trên YouTube, các bạn cũng rất có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là công dụng xoá nhật ký coi.

Bật hoặc tắt nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Bật hoặc Tắt.

Trên trang này, các bạn cũng rất có thể lựa chọn những nội dung mình thích tiến hành nhật ký coi trong khi công dụng này được nhảy. Trong list những lựa lựa chọn, bạn cũng có thể chọn:

Xem thêm: animehay.tv

 • Bao bao gồm cả những Clip các bạn coi bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả nội dung các bạn mò mẫm tìm tòi bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả sinh hoạt tiếng động và tiếng nói bên trên YouTube.

Lưu ý: Nếu truy vấn vô thẻ Video đang được coi tức thì bên trên YouTube, các bạn cũng rất có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là công dụng tạm ngưng lưu nhật ký coi.

Xoá Clip ngoài nhật ký xem 

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô nút xoá  bên cạnh Clip tuy nhiên mình thích xoá.

Lưu ý: Nếu các bạn xoá Clip ngoài nhật ký coi Khi vũ trang không tồn tại liên kết mạng, thì khối hệ thống rất có thể tiếp tục cần thiết một vài giờ nhằm vận dụng những thay cho thay đổi cơ.

Xem thêm: phim vkool

Tìm Clip vô nhật ký xem

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô hình tượng Tìm mò mẫm .

Tự động xoá Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube

 1. Đăng nhập vô Tài khoản Google của công ty.
 2. Truy cập vô myactivity.google.com. 
 3. Nhấp vô Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp vô Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp vô Tự động xoá.
 6. Chọn khoảng tầm thời hạn mình thích rồi nhấp vô Tiếp theo dõi.
 7. Nhấp vô Xác nhận Khi hoàn thành.

Tạm giới hạn và xoá nhật ký coi trong khi đang được đăng xuất 

Ngay cả khi chúng ta đang được singout, YouTube vẫn phụ thuộc vào những Clip các bạn coi bên trên vũ trang cơ nhằm nâng cao nội dung khuyến nghị cho mình.

Cách tắt hoặc xoá nhật ký coi trong khi đang được đăng xuất:

 1. Chuyển cho tới phần mềm YouTube. 
 2. Nhấn vô hình họa hồ nước sơ 
 3. Nhấn vô hình tượng Cài đặt .
 4. Nhấn vô mục Video đang được coi và quyền riêng biệt tư.
 5. Nhấn vô xoá nhật ký xem hoặc tạm giới hạn lưu nhật ký xem.

Thông tin cậy này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận