với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

YOMEDIA

Bạn đang xem: với n là số nguyên dương công thức nào dưới đây đúng

 • Câu hỏi:

  Với n là số nguyên vẹn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?

  • A. \(P_n=n !\)
  • B. \(P_n=n-1\)
  • C. \(P_n=(n-1) !\) 
  • D. \(P_n=n\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với n là số nguyên vẹn dương, số những thiến của n thành phần là: \(P_n=n!\).

Mã câu hỏi: 361311

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: chương trình toán lớp 3 chân trời sáng tạo

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Mođun của số phức \(z=3-i\) bằng
 • Trong không khí \(\mathrm{Oxyz}\), mặt mày cầu \((S):(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9\) đem nửa đường kính bằng
 • Điểm này tiếp sau đây nằm trong đồ vật thị hàm số \(y=x^4+x^2-2\)?
 • Thể tích V của khối cầu nửa đường kính r được xem theo dõi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng chừng \((0;+\infty)\), chúng ta nguyên vẹn hàm của hàm số \(f(x)=x^{\frac{3}{2}}\) là:
 • Cho hàm số f(x) đem bảng xét vệt của đạo hàm như sau: Số điểm rất rất trị của hàm số tiếp tục cho tới là
 • Tập nghiệm của bất phương trình \(2^x>6\) là
 • Cho khối chóp đem diện tích S lòng B=7 và độ cao h=6. Thể tích của khối chóp tiếp tục cho tới là
 • Tập xác lập của hàm số \(y=x^{\sqrt{2}}\) là
 • Nghiệm của phương trình \(\log _2(x+4)=3\) là
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=3\) và \(\displaystyle\int_2^5 g(x) \mathrm{d} x=-2\) thì \(\displaystyle\int_2^5\left[f(x)+g(x) \right]\mathrm{\,d}x\) bằng
 • Cho số phức z=3-2i, Khi bại liệt 2z bằng
 • Trong không khí Oxyz, mặt mày phẳng phiu \((P): 2 x-3 y+4 z-1=0\) mang trong mình một vectơ pháp tuyến là:
 • Trong không khí Oxyz, cho tới nhì vectơ \(\vec{u}=(1; 3;-2)\) và \(\vec{v}=(2; 1;-1)\). Tọa phỏng của vectơ \(\vec{u}-\vec{v}\) là
 • Trên mặt mày phẳng phiu tọa phỏng, cho tới M(2; 3) là vấn đề màn trình diễn của số phức z. Phần thực của z bằng
 • Tiệm cận đứng của đồ vật thị hàm số \(y=\dfrac{3x+2}{x-2}\) là đường thẳng liền mạch đem phương trình:
 • Với a>0, biểu thức \(\log_2\left( \dfrac{a}{2} \right)\) bằng
 • Hàm số này tiếp sau đây đem đồ vật thị như đàng cong ở hình bên?
 • Trong không khí $Oxyz$, đường thẳng liền mạch \(d:\begin{cases}x=1+2t\\y=2-2t\\z=-3-3t\end{cases}\) trải qua điểm này bên dưới đây?
 • Với n là số nguyên vẹn dương, công thức này tiếp sau đây đúng?
 • Cho khối lăng trụ đem diện tích S lòng B và độ cao h. Thể tích V của khối lăng trụ tiếp tục cho tới được xem theo dõi công thức này bên dưới đây?
 • Trên khoảng chừng \((0;+\infty)\), đạo hàm của hàm số \(y=\log _2 x\) là
 • Hàm số y=f(x) đem bảng trở nên thiên như sau:Hàm số tiếp tục cho tới đồng trở nên bên trên khoảng chừng này bên dưới đây?
 • Cho hình trụ đem nửa đường kính lòng r và phỏng lâu năm đàng sinh l. Diện tích xung xung quanh \(S_{\rm x q}\) của hình trụ tiếp tục cho tới được xem theo dõi công thức này bên dưới đây?
 • Nếu \(\displaystyle\int_2^5 f(x) \mathrm{d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_2^5 3 f(x) \mathrm{d} x\) vị
 • Cho cung cấp số nằm trong \(\left(u_n\right)\) với \(u_1=7\) và công sai d=4. Giá trị của \(u_2\) vị
 • Cho hàm số \(f(x)=1+\sin x\). Khẳng toan này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hàm số \(y=\mathrm{ax}^4+b x^2+c(a, b, c \in \mathbb{R})\) đem đồ vật thị là đàng cong nhập hình mặt mày. Giá trị cực to của hàm số tiếp tục cho tới vị.
 • Trên đoạn [1; 5], hàm số \(y=x+\dfrac{4}{x}\) đạt độ quý hiếm nhỏ nhất bên trên điểm
 • Hàm số này cho tới tại đây nghịch ngợm trở nên bên trên \(\mathbb{R}\). 
 • Với a, b thỏa mãn nhu cầu \(\log _2 a-3 \log _2 b=2\), xác minh này tiếp sau đây đúng?
 • Cho hình vỏ hộp \(ABCD \dot A’B’C’D’\) đem toàn bộ những cạnh đều bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc thân thiện hai tuyến đường trực tiếp A’C’ và BD bằng
 • Nếu \(\displaystyle\int_1^3 f(x) {\rm d} x=2\) thì \(\displaystyle\int_1^3\left[f(x)+2\mathrm{x} \right]dx\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, cho tới điểm M(2;-5; 3) đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Mặt phẳng phiu trải qua M và vuông góc với d đem phương trình là:
 • Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu \(i\overline{z}=5+2i\). Phần ảo của z vị
 • Cho hình lăng trụ đứng \(ABC \cdot A’B’C’\) đem lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B và AB=4 (tham khảo hình bên).
 • Từ một vỏ hộp chứa chấp 16 trái ngược cầu bao gồm 7 trái ngược red color và 9 trái ngược greed color, lấy tình cờ đôi khi nhì trái ngược. Xác suất nhằm lấy được nhì trái ngược được màu sắc không giống nhau bằng
 • Trong không khí Oxyz, cho tới tía điểm A(2;-2; 3), B(1; 3; 4), C(3;-1; 5). Đường trực tiếp trải qua A và tuy vậy song với BC đem phương trình là
 • Có từng nào số nguyên vẹn \(x\) thoả mãn \(\left(4^x-5.2^{x+2}+64\right) \sqrt{2-\log (4 x)} \geq 0\).
 • Cho biết hàm số y=f(x) đem bảng trở nên thiên như sau: Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f(f(x))=0 là
 • Cho hàm số y=f(x) đem đạo hàm là \(f'(x)=12 x^2+2, \forall x \in \mathbb{R}\) và f(1)=3. lõi F(x) là nguyên vẹn hàm của f(x) thỏa mãn nhu cầu F(0)=2, Khi bại liệt F(1) bằng
 • Cho khối chóp đều S.ABCD đem AC=4a, nhì mặt mày phẳng phiu (SAB) và (SCD) nằm trong vuông góc cùng nhau. Thể tích khối chóp tiếp tục cho tới vị
 • Trên tụ hội những số phức, xét phương trình \(z^2-2 m z+8 m-12=0\) (m là thông số thực). đem từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của $m$ nhằm phương trình bại liệt đem nhì nghiệm phân biệt \(z_1, z_2\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1\right|=\left|z_2\right|\)?
 • Gọi \(S\) là tụ hội toàn bộ những số phức \(z\) sao cho tới số phức \(w=\dfrac{1}{|z|-z}\) đem phần thực vị \(\dfrac{1}{8}\). Xét những số phức \(z_1, z_2 \in S\) thỏa mãn nhu cầu \(\left|z_1-z_2\right|=2\), độ quý hiếm lớn số 1 của \(P=\left|z_1-5 i\right|^2-\left|z_2-5 i\right|^2\) bằng
 • Cho hàm số \(f(x)=3 x^4+a x^3+b x^2+c x+d(a, b, c, d \in \mathbb{R})\) đem tía điểm rất rất trị là \(-2,-1\) và 1. Gọi \(y=g(x)\) là hàm số bậc nhì đem đồ vật thị trải qua tía điểm rất rất trị của đồ vật thị hàm số \(y=f(x)\). Diện tích hình phẳng phiu số lượng giới hạn vị hai tuyến đường \(y=f(x)\) và \(y=g(x)\) bằng
 • Trong không khí Oxyz, cho tới điểm A(-4;-3; 3) và mặt mày phẳng phiu (P): x+y+x=0. Đường trực tiếp trải qua A, hạn chế trục Oz và tuy vậy song với (P) đem phương trình là:
 • Cho hình nón đỉnh S đem chào bán kinh lòng vị \(2 \sqrt{3} a\). Gọi A và B là nhì điểm nằm trong đàng tròn trặn lòng sao cho tới AB=4 a. lõi khoảng cách kể từ tâm của đấy cho tới mặt mày phẳng phiu (SAB) vị 2a, thế tích của khối nón tiếp tục cho tới vị.
 • Có từng nào số nguyên vẹn a, sao cho tới ứng với từng a, tồn bên trên tối thiểu tứ số nguyên vẹn \(b \in(-12; 12)\) thỏa mãn nhu cầu \(4^{a^2+b} \leq 3^{b-a}+65\)?
 • Trong không khí Oxyz, cho tới mặt mày cầu \((S):(x-4)^2+(y+3)^2+(z+6)^2=50\) và đường thẳng liền mạch \(d: \dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z-3}{-1}\). Có từng nào điểm M nằm trong trục hoành, với hoành phỏng là số nguyên vẹn, nhưng mà kể từ M kẻ được cho tới (S) nhì tiếp tuyến nằm trong vuông góc với d?
 • Cho hàm số \(y=f(x)\) đem đạo hàm là \(f'(x)=x^2+10 x, \forall x \in \mathbb{R}\). Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm hàm số \(y=f\left(x^4-8 x^2+m\right)\) đem chính 9 điểm rất rất trị?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: toán 11 đạo hàm của hàm số lượng giác