vẽ đồ thị hàm số y=f(|x|)

Đại số Ví dụ

Bước 1

Bạn đang xem: vẽ đồ thị hàm số y=f(|x|)

Tìm đỉnh trị vô cùng. Trong tình huống này, đỉnh của là .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 1.1

Để lần tọa chừng của đỉnh, đặt điều Phần bên vô độ quý hiếm vô cùng vì chưng . Trong tình huống này, .

Bước 1.2

Giải phương trình nhằm lần tọa chừng độ quý hiếm vô cùng của đỉnh.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 1.2.1

Trừ ngoài cả nhị vế của phương trình.

Bước 1.2.2

Viết lại phương trình ở dạng .

Bước 1.3

Thay thế phát triển thành vì chưng vô biểu thức.

Bước 1.4

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 1.4.1

Bước 1.4.2

Giá trị vô cùng là khoảng cách thân thuộc một trong những và số 0. Khoảng cơ hội thân thuộc và là .

Bước 1.5

Bước 2

Tập xác lập của biểu thức là toàn bộ những số thực trừ tình huống biểu thức ko xác lập. Trong tình huống này, không tồn tại số thực này thực hiện mang đến biểu thức ko xác lập.

Ký hiệu khoảng:

Ký hiệu kiến tạo tập luyện hợp:

Bước 3

Với từng độ quý hiếm , có duy nhất một độ quý hiếm . Hãy chọn 1 vài ba độ quý hiếm kể từ tập luyện xác lập. Sẽ hữu ích rộng lớn Lúc tao lựa chọn những độ quý hiếm sao mang đến bọn chúng ở xung xung quanh độ quý hiếm của đỉnh trị vô cùng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1

Thay độ quý hiếm vô . Trong tình huống này, điểm là .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1.1

Thay thế phát triển thành vì chưng vô biểu thức.

Bước 3.1.2

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1.2.1

Xem thêm: de cương on tập toán 7 học kì 2

Di gửi quý phái phía phía trái của .

Bước 3.1.2.2

Loại vứt những số hạng ko âm kể từ độ quý hiếm vô cùng.

Bước 3.1.2.3

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 3.2

Thay độ quý hiếm vô . Trong tình huống này, điểm là .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.1

Thay thế phát triển thành vì chưng vô biểu thức.

Bước 3.2.2

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.2.1

Di gửi quý phái phía phía trái của .

Bước 3.2.2.2

Bước 3.2.2.3

Bước 3.2.2.4

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 3.3

Thay độ quý hiếm vô . Trong tình huống này, điểm là .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1

Thay thế phát triển thành vì chưng vô biểu thức.

Bước 3.3.2

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.2.1

Di gửi quý phái phía phía trái của .

Bước 3.3.2.2

Loại vứt những số hạng ko âm kể từ độ quý hiếm vô cùng.

Bước 3.3.2.3

Câu vấn đáp sau cùng là .

Bước 3.4

Giá trị vô cùng rất có thể được vẽ đồ dùng thị bằng phương pháp dùng những điểm xung xung quanh đỉnh

Xem thêm: tìm đạo hàm của hàm số y = log x