tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình gì

Câu hỏi:

09/12/2020 10,014

Bạn đang xem: tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình gì

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tích những nhiều thức sau trở nên nhân tử: 14x2y21xy2+28x2y2

Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K theo lần lượt là hình chiếu của A và C bên trên lối chéo cánh BD.

a) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành.

b) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng phụ thân điểm A , O , C trực tiếp sản phẩm.

Câu 3:

Kết ngược khai triển (x2)2 bằng:

A. x24x+4

B. x2+4x+4

C. x24

Xem thêm: tìm m để pt lượng giác có nghiệm

D. x22x+4

Câu 4:

Đơn thức 20x2y3 chia không còn cho tới đơn thức

A. 15x2y3z

B. 4xy2

C. 3x2y4

D. 5x3y3

Câu 5:

Cho biểu thức M=a22a+2011a2

Hãy lần độ quý hiếm của a nhằm M nhận độ quý hiếm nhỏ nhất.

Câu 6:

Cho hình bình hành MNPQ đem M^=600. Khi cơ hệ thức nào là sau đó là không đúng

A. Q^=600

B. N^=2.P^

C. P^=600

D. M^=N^2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK