trắc nghiệm toán 10 học kì 2 violet

Tìm lần Đề ganh đua, Kiểm tra

Đề trắc nghiệm toán 10 học tập ki 2

Bạn đang xem: trắc nghiệm toán 10 học kì 2 violet

Wait

Xem thêm: tập hợp d tên các tháng dương lịch có 30 ngày

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí Tín
Ngày gửi: 09h:29' 19-04-2017
Dung lượng: 552.0 KB
Số lượt tải: 4284

MA TRẬN ĐÈ KIỂM TRA HỌC KỲ II – TOÁN 10
Ma trận đề kiểm tra:

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp phỏng thấp
Cấp phỏng cao


1. Bất phương trình
Câu
1 - 8
Câu
9 -14
Câu
15 -18
Câu
19 - 208
6
4
2
20

2. Cung và góc LG, công thức LG
Câu
21 - 26
Câu
27 - 31
Câu
32 - 34
Câu
356
5
3
1
15

3. Các hệ thức lượng vô tam giác

Câu 36
Câu 37

1
1

2

4. Phương pháp tọa phỏng vô mặt mày phẳng
Câu
38 - 42
Câu
43 - 47
Câu
48 - 49
Câu
505
5
2
1
13

Tổng
19 câu
38%
17 câu
34%
10 câu
20%
4 câu
8%
50

B. Mô miêu tả chi tiết
Câu 1: Nhận biết ĐK của một bất phương trình. Câu 2: Nhận biết một số trong những là nghiệm hoặc ko là nghiệm của BPT
Câu 3: Nhận biết toan lí lốt của nhị thức bậc nhất Câu 4: Nhận biết toan lí lốt của nhị thức số 1.
Câu 5: Nhận biết luyện nghiệm của BPT số 1 Câu 6. Nhận biết toan lí về lốt của tam thức bậc nhị.
Câu 7: Nhận biết toan lí về lốt của tam thức bậc nhị. Câu 8. Nhận biết toan lí về lốt của tam thức bậc nhị.
Câu 9. thạo lần ĐK một bất phương trình. Câu 10. thạo xét lốt nhị thức số 1.
Câu 11. thạo xét lốt nhị thức số 1. Câu 12. thạo xét lốt tam thức bậc nhị.
Câu 13. thạo xét lốt tam thức bậc nhị. Câu 14. thạo xét lốt tam thức bậc nhị.
Câu 15. Giải hệ bất phương trình số 1 1 ẩn. Câu 16. Giải bất phương trình chứa chấp tích những nhị thức số 1.
Câu 17. Giải bất phương trình bậc nhị.
Câu 18. Giải bất phương trình bậc nhị chứa chấp tích (thương) những tam thức bậc nhị.
Câu 19. Tìm độ quý hiếm của thông số nhằm phương trình bậc nhị sở hữu nghiệm, vô nghiệm,..
Câu trăng tròn. Tìm độ quý hiếm của thông số nhằm bất phương trình bậc nhị sở hữu nghiệm đích thị, vô nghiệm,..
Câu 21. Đổi đơn vị chức năng đo góc Câu 22. Nhận biết GTLG sina và cosa
Câu 23. Nhận biết quan hệ Một trong những GTLG của một cung Câu 24. Nhận biết công thức LG
Câu 25. Nhận biết công thức LG Câu 26. Nhận biết công thức LG
Câu 27. Biểu thao diễn lại công thức cộng Câu 28. Biểu thao diễn lại công thức nằm trong.
Câu 29. Cho độ quý hiếm tana(cota). Tính độ quý hiếm của biểu thức phong cách đằm thắm sina và cosa.
Câu 30. Tính độ quý hiếm LG cos2a, sin2a lúc biết sina hoặc cosa.
Câu 31. sát dụng công thức biến hóa ổng trở thành tích Câu 32. Tính GTLG của một cung
Câu 33. Tính GTLG của một cung
Câu 34. Viết lại một biểu thức sở hữu dùng công thức cộng Câu 35. Tính độ quý hiếm LG của một góc sở hữu dùng CT nhân đôi
Câu 36. Hiểu được toan lí côsin, sin vô tam giác Câu 37. sát dụng được công thức tính diện tích S tam giác
Câu 38. Tìm tọa phỏng vectơ pháp tuyến hoặc chỉ phương của lối thẳng
Câu 39. Viết được phương trình đường thẳng liền mạch khi sở hữu vectơ chỉ phương hoặc pháp tuyến.
Câu 40. Viết được phương trình đường thẳng liền mạch khi sở hữu vectơ chỉ phương hoặc pháp tuyến
Câu 41. Nhớ được công thức tính khoảng cách, góc
Câu 42. Tìm được tọa phỏng tâm và nửa đường kính của lối tròn trặn khi sở hữu phương trình lối tròn trặn.
Câu 43. Viết được phương trình đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm
Câu 44. Viết được phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm tuy nhiên song hoặc vuông góc với 1 đường thẳng liền mạch mang lại trước.
Câu 45. Tìm được tọa phỏng uỷ thác điểm của hai tuyến phố trực tiếp hạn chế nhau
Câu 46. Tính được khoảng cách từ là một điểm đến chọn lựa một đt, góc đằm thắm nhị đt
Câu 47. Viết được phương trình lối tròn trặn sở hữu tâm và buôn bán kính
Câu 48. Tìm tọa phỏng hình chiếu vuông góc của một điểm bên trên một đường thẳng liền mạch, điểm đối xứng
Câu 49. Viết được phương trình lối tròn trặn thỏa ĐK mang lại trước
Câu 50.

Xem thêm: đề minh họa sinh 2022 có đáp án


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác