trắc nghiệm tin học 11 chương 2 có đáp án

Chương trình đơn giản

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin học 11 chương 2 có đáp án

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương 2 sở hữu đáp án

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương 2 bao gồm những thắc mắc trắc nghiệm Tin 11 sở hữu đáp án được VnDoc tổ hợp nhằm mục đích tương hỗ học viên vô quy trình học hành môn Tin lớp 11 tương đương sẵn sàng cho tới bài bác đánh giá học tập kì 1 lớp 11 tới đây. Mời quý thầy cô nằm trong chúng ta học viên tìm hiểu thêm.

 • Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương một phần 2
 • Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương 2 phần 2
 • Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương 2 phần 3

Để giúp cho bạn phát âm rất có thể thuận tiện rộng lớn trong các việc share, trao thay đổi tay nghề tư liệu học hành tương đương giảng dạy dỗ, VnDoc.com chào chúng ta nhập cuộc group Tài liệu học hành lớp 11 nhằm nhận thêm thắt những tư liệu hay: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 chương 2: Chương trình giản dị sở hữu đáp án, hùn học viên lớp 11 thích nghi cỗ thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 nhằm mục đích ôn luyện kỹ năng và kiến thức được học tập, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá lớp 11 tới đây đạt sản phẩm cao.

 • Câu mệnh lệnh này tại đây dùng để làm in độ quý hiếm lưu vô biến chuyển x đi ra mùng hình

 • Trong Pascal, quy tắc toán MOD với số nguyên vẹn có công dụng gì?

 • Hãy lựa chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ lập trình sẵn hỗ trợ một vài loại tài liệu chuẩn chỉnh để

 • Chọn tuyên bố đích thị trong số tuyên bố sau:

 • Cấu trúc của lịch trình được tế bào mô tả như sau:

 • Trường phù hợp này bên dưới đấy là thương hiệu biến chuyển vô Pascal?

 • Trong Việc giải phương trình bậc hai:

  ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 ), rất có thể lựa chọn mệnh danh những biến chuyển ứng cho những đại lượng: thông số của x2, thông số của x, thông số tự tại, biết số delta = b2 - 4*a*c, nhị nghiệm (nếu có) là x1, x2 là:

 • Để triển khai gán độ quý hiếm 10 cho tới biến chuyển X. Phép gán này sau đấy là đúng?

 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, cho tới đoạn chương trình


  Var a, b : real;
  Begin
  a := 1;
  b := 12*(a-2);
  writeln(b);
  End.
  Sau Lúc chạy lịch trình, sản phẩm bên trên screen là

 • Để tính diện tích S S của hình vuông vắn sở hữu cạnh A với độ quý hiếm nguyên vẹn trực thuộc phạm vi kể từ 10 cho tới 100, cơ hội khai báo S này bên dưới đấy là đích thị và tốn không nhiều bộ nhớ lưu trữ nhất

 • Trong INTEGER và WORD, phạm vi độ quý hiếm của loại này rộng lớn hơn?

 • Khai báo này sau đấy là sai

 • Trong NNLT Pascal, nhằm chạy lịch trình tớ sử dụng tổng hợp phím

  Xem thêm: một số phương trình lượng giác thường gặp

 • Biến X rất có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và biến chuyển Y rất có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0,2; 0,3; 1,99. Khai báo này trong số khai báo sau là đúng?

 • Cho một lịch trình còn lỗi như sau:

  Var

  A, b, c : real ;

  A := 1; b := 1; c := 5 ;

  d := b*b – 4*a*c ;

  writeln(‘d = ’,d);

  END.

  Tìm tóm lại đích thị nhất về lỗi của lịch trình trong số tóm lại sau:

 • Trong những hàm sau, hàm này cho tới loại đối số thực

 • Câu mệnh lệnh xóa screen vô tủ sách CRT sở hữu dạng:

 • Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau đây:

 • Cú pháp của giấy tờ thủ tục xuất tài liệu đi ra mùng hình:

 • Thực hiện tại lịch trình Pascal sau đây:

  Var a, N : integer ;

  BEGIN

  N := 645 ;

  A := N mod 10 ;

  N := N div 10 ;

  A := A + N div 10 ;

  A := A + N mod 10 ;

  Write(a);

  END.

  Ta chiếm được sản phẩm nào?

  Xem thêm: cách sử dụng máy tính casio fx 570es

 • Đáp án đích thị của hệ thống
 • Trả điều đích thị của bạn
 • Trả điều sai của bạn