trắc nghiệm đại số 10 chương 6 violet

Tìm dò thám Đề thi đua, Kiểm tra

Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 6

Bạn đang xem: trắc nghiệm đại số 10 chương 6 violet

Wait

Xem thêm: đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm 2020 2021

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Ngọc
Ngày gửi: 09h:59' 20-04-2018
Dung lượng: 846.0 KB
Số lượt tải: 2655

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 6 – ĐẠI SỐ 10
Câu 1: Một cung đem số đo (độ) là thì cung cơ đem số đo (theo đơn vị chức năng rađian) là
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Trên lối tròn trặn kim chỉ nan góc đem từng nào điểm thỏa mãn nhu cầu sđ?
A. 10 B. 8 C. 4 D. 6
Câu 3: Cho . Tính .
A. B.
C. D.
Câu 4: Góc đem số đo thì góc cơ đem số đo (theo đơn vị chức năng độ) là
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Tính độ quý hiếm biểu thức :
A. 0. B. 1. C. D.
Câu 6: Cho . Hãy tính độ quý hiếm .
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Cho . Tính độ quý hiếm
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Nếu thì bằng:
A. B. C. D.
Câu 9: Cho góc thỏa . Khẳng ấn định này sau đó là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Rút gọn gàng biểu thức tao được
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Kết trái ngược giản dị và đơn giản của biểu thức bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho và Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Cho là một trong những cung lượng giác ngẫu nhiên. Hãy lựa chọn công thức đích thị.
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Đơn giản sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny, tao được:
A. cosx B. cosxcos2y C. sinx D. sinxcos2y
Câu 16: Cho . Hãy tính độ quý hiếm biểu thức .
A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Biểu thức được rút gọn gàng thành:
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Trên lối tròn trặn lượng giác, gọi là vấn đề trình diễn của cung lượng giác Trong những cung lượng giác trình diễn vì như thế điểm hãy cho biết thêm cung nhỏ nhất đem số đo dương là cung này ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Tính , biết .
A. B. C. D.
Câu 20: Khẳng ấn định này sau đó là đúng?
A. xác lập khi . B. xác lập khi .
C. . D. .
Câu 21: Cho . Tính
A. B. C. D.
Câu 22: Cho . Tính
A. . B. . C. . D.
Câu 23: Cho góc thỏa . Khi cơ xác minh này sau đó là sai?
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Cho . Tính sin2x.
A. B. C. D.
Câu 25: Cho lối tròn trặn đem nửa đường kính . Trên lối tròn trặn cơ, chừng nhiều năm của một cung tròn trặn đem số đo bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 26: Cho với , khi cơ độ quý hiếm của bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 27: Cho . Khi cơ bằng
A. B. C. D.
Câu 28: Trong những xác minh sau xác minh này đúng?
A. B.
C. D.
Câu 29: Rút gọn gàng biểu thức .
A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Cho là góc thỏa . Tính độ quý hiếm của biểu thức
A. . B. . C. . D. .
Câu 31: Cho . Hãy tính độ quý hiếm biểu thức .

Xem thêm: bài 42 trang 83 sgk toán 9 tập 2


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác