trắc nghiệm chương 2 đại số 11 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thanh Nhàn
Ngày gửi: 12h:35' 23-10-2017
Dung lượng: 715.5 KB
Số lượt tải: 1833

Xem thêm: tính chất của đường phân giác trong tam giác

Số lượt thích: 0 người

I. QUY TẮC ĐẾM, HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Câu 1: Từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên đem 6 chữ số không giống nhau.
A. 510 B. 720 C. 120 D. 46656
Câu 2: Từ những chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên đem 4 chữ số.
A. 4096 B. 3215 C. 720 D. 120
Câu 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. cũng có thể lập được từng nào số đương nhiên chẵn đem 5 chữ số không giống nhau
A. 48 B. 120 C. 96 D. 360
Câu 4: Cho tụ tập X={1,2,3,4,5,6}. Có từng nào số đương nhiên phân chia không còn mang lại 5 bao gồm đem 4 chữ số không giống nhau kể từ những chữ số của tập luyện X .
A. 48 B. 60 C. 80 D. 720
Câu 5: Từ 5 chữ số 1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên bao gồm 4 chữ số không giống nhau, vô cơ chính thức bằng văn bản số 1 và kết thúc giục là chữ số 2.
A. 12 B. 16 C. 20 D. 6
Câu 6: Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên đem 5 chữ số không giống nhau.
A. 12 B. 120 C. 96 D. 720
Câu 7: Từ tụ tập hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên lẻ đem 4 chữ số không giống nhau
A. 64 B. 144 C. 120 D. 210
Câu 8: Từ tụ tập hoàn toàn có thể lập được từng nào số đương nhiên chẵn đem 4 chữ số không giống nhau
A. 144 B. 156 C. 120 D. 300
Câu 9: Từ tụ tập Có từng nào số đương nhiên đem đích 4 chữ số không giống nhau, sao mang lại trong những số cơ, chữ số đứng sau to hơn chữ số đứng trước
A. 720 B. 15 C. 1 D. 120
Câu 10: Từ tụ tập Có từng nào số đương nhiên đem 6 chữ số không giống nhau và nhỏ rộng lớn 400.000?
A. 720 B. 2880 C. 5040 D. 2160
Câu 11: Từ tụ tập Có từng nào số đương nhiên đem 4 chữ số không giống nhau sao mang lại nó to hơn 2000 và nhỏ rộng lớn 5 000?
A. 3000 B. 360 C. 2160 D. 720
Câu 12: Từ tụ tập . Có từng nào số đương nhiên đem 3 chữ số không giống nhau và phân chia không còn mang lại 3
A. 12 B. 24 C. 20 D. 18
Câu 13: Có từng nào cơ hội bố trí 5 người vào một trong những băng ghế đem 5 chỗ
A. 120 B. 24 C. 36 D. 25
Câu 14: Có từng nào cơ hội bố trí 5 người vào một trong những băng ghế đem 7 chỗ
A. 120 B. 5040 C. 21 D. 2520
Câu 15: Có từng nào cơ hội bố trí 7 người vào một trong những bàn tròn trặn đem 7 địa điểm ngồi
A. 540 B. 70 C. 5040 D. 720
Câu 16: Số cơ hội bố trí 6 phái nam sinh và 4 phái đẹp sinh vào một trong những sản phẩm ghế sản phẩm ngang đem 10 ghế ngồi là:
A. B. C. D.
Câu 17: Tại một buổi họp của tổ chức triển khai Apec tổ chức triển khai bên trên Thành Phố Hà Nội vô mon 12 năm 2006 đem 21 đại biểu là member của những nước. Trước Khi họp, những đại biểu kính chào căn vặn và hợp tác nhau, từng đại biểu hợp tác một đại biểu không giống một đợt. Hỏi đem từng nào cái hợp tác.
A. 252 B. 420 C. 210 D. 42
Câu 18: Cho một nhiều giác 12 cạnh. Hỏi đem từng nào vectơ (khác ) đem điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của nhiều giác
A. 132 B. 66 C. 144 D. 120
Câu 19: Cho 15 điểm phía trên mặt mày phẳng lặng không tồn tại bất kể 3 điểm này không giống trực tiếp sản phẩm. Hỏi đem từng nào tam giác đem 3 đỉnh là 3 vô số 15 điểm đang được cho
A. 45 B. 2730 C. 455 D. 12
Câu 20: Một nhiều giác lồi 18 cạnh, đem từng nào lối chéo cánh ?
A. 135 B. 153 C. 18 D. 36
Câu 21: Cho nhiều giác đều đỉnh, và . Tìm hiểu được nhiều giác đang được mang lại đem lối chéo cánh

Xem thêm: đề thi thử đại học môn anh có đáp án