tổng hợp kiến thức toán lớp 7 học kì 2Việc lưu giữ đúng đắn một công thức Toán lớp 7 nhập hàng ngàn công thức ko nên là sự đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu gom học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược Công thức Toán lớp 7 Học kì 2 Đại số & Hình học tập khá đầy đủ, cụ thể nhất. Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn buột tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Toán lớp 7 rộng lớn.

Công thức Toán lớp 7 Học kì 2

Lý thuyết Toán 7 sách mới:

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán lớp 7 học kì 2

 • Lý thuyết Toán 7 Kết nối trí thức Học kì 2

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Chân trời phát minh Học kì 2

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Cánh diều Học kì 2

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Công thức Toán 7 Học kì 2 (sách cũ)

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số

1. Thu thập số liệu thống kê

Muốn tích lũy những số liệu tổng hợp về một yếu tố cần thiết quan hoài thì người khảo sát cần được cho tới từng đơn vị chức năng khảo sát nhằm tích lũy số liệu. Sau cơ trình diễn thành quả chiếm được theo dõi kiểu mẫu bảng số liệu tổng hợp lúc đầu rồi mang đi trở thành bảng tần số dạng ngang hoặc dạng dọc.

2. Tần số của một độ quý hiếm. Mốt của tín hiệu. Số khoảng nằm trong của tín hiệu.

- Tần số của một độ quý hiếm là số chuyến xuất hiện tại của độ quý hiếm cơ nhập sản phẩm độ quý hiếm của tín hiệu.

- Mốt của tín hiệu là độ quý hiếm với tần số lớn số 1 nhập bảng “tần số”; kí hiệu là M0.

- Cách tính số khoảng nằm trong của vệt hiệu:

+ C1: Tính theo dõi công thức:

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

+ C2: Tính theo dõi bảng tần số dạng dọc

+ B1: Lập bảng tần số dạng dọc (4 cột)

+ B2: Tính những tích (x.n)

+ B3: Tính tổng những tích (x.n)

+ B4: Tính số khoảng nằm trong bằng phương pháp lấy tổng những tích phân chia mang đến tổng tần số (N)

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học

1. Quan hệ đằm thắm góc và cạnh đối lập nhập một tam giác:

Trong một tam giác, góc đối lập với cạnh to hơn là góc to hơn.

Trong một tam giác, cạnh đối lập với góc to hơn là cạnh to hơn.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

ΔABC: AC > AB ⇔ Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

2. Quan hệ đằm thắm đàng vuông góc và đàng xiên, đàng xiên và hình chiếu

- Khái niệm đàng vuông góc, đàng xiên, hình chiếu của đàng xiên

- Lấy A ∉ d, kẻ AH ⊥ d, lấy B ∈ d. Khi đó:

+ Đoạn trực tiếp AH gọi là đàng vuông góc kẻ kể từ A cho tới đường thẳng liền mạch d

+ Điểm H gọi là hình chiếu của A bên trên đường thẳng liền mạch d

+ Đoạn trực tiếp AB gọi là một trong đàng xiên kẻ kể từ A cho tới đường thẳng liền mạch d

+ Đoạn trực tiếp HB gọi là hình chiếu của đàng xiên AB bên trên đ.trực tiếp d

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

- Quan hệ đằm thắm đàng xiên và đàng vuông góc: Trong những đàng xiên và đàng vuông góc kẻ kể từ mộtđiểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch cho tới đường thẳng liền mạch cơ, đàng vuông góc là đàng sớm nhất.

- Quan hệ đằm thắm đàng xiên và hình chiếu: Trong hai tuyến phố xiên kẻ từ là 1 điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch cho tới đường thẳng liền mạch cơ, thì:

+ Đường xiên này với hình chiếu to hơn thì rộng lớn hơn

+ Đường xiên này to hơn thì với hình chiếu rộng lớn hơn

+ Nếu hai tuyến phố xiên đều nhau thì nhì hình chiếu đều nhau và ngược lại, nếu như nhì hình chiếu đều nhau thì hai tuyến phố xiên đều nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

HB > HD > HE ⇔ AB > AD> AE

AD = AF ⇔ HD = HF

3. Quan hệ đằm thắm tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

- Trong một tam giác, tổng chừng nhiều năm nhì cạnh bất kì lúc nào cũng to hơn chừng nhiều năm cạnh còn sót lại.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

AB + AC > BC

AB + BC > AC

AC + BC > AB

- Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu chừng nhiều năm nhì cạnh bất kì lúc nào cũng nhỏ rộng lớn chừng nhiều năm cạnh còn sót lại.

|AC - BC | < AB

|AB - BC | < AC

|AC – AB| < BC

- Nhận xét: Trong một tam giác, chừng nhiều năm một cạnh lúc nào cũng to hơn hiệu và nhỏ rộng lớn tổng những chừng nhiều năm của nhì cạnh còn sót lại.

|AB – AC| < BC < AB + AC

Lưu ý: chỉ việc đối chiếu chừng nhiều năm lớn số 1 với tổng nhì chừng nhiều năm còn sót lại, hoặc đối chiếu chừng nhiều năm nhỏ nhất với hiệu nhì chừng nhiều năm còn sót lại.

4. Tính hóa học tía đàng trung tuyến của tam giác

- Đoạn trực tiếp AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đàng trung tuyến của tam giác ABC. Thông thường đường thẳng liền mạch AM cũng khá được gọi là đàng trung tuyến của tam giác ABC. Mỗi tam giác với tía đàng trung tuyến.

- Tính chất: Ba đàng trung tuyến của một tam giác nằm trong trải qua một điểm (điểm cơ gọi là trọng tâm). Điểm cơ cơ hội từng đỉnh một khoảng tầm tự Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất chừng nhiều năm đàng trung tuyến trải qua đỉnh ấy.

Xem thêm: Vebo TV - Địa chỉ xem bóng đá uy tín hiện nay

- Trong một tam giác cân nặng, hai tuyến phố trung tuyến ứng với nhì cạnh mặt mày thì đều nhau.

- Nếu tam giác với hai tuyến phố trung tuyến đều nhau thì tam giác cơ cân nặng.

- Ba đàng trung tuyến của một tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm cơ cơ hội từng đỉnh một khoảng tầm tự Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất chừng nhiều năm đàng trung tuyến trải qua đỉnh ấy:

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

G là trọng tâm của tam giác ABC

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

5. Tính hóa học tia phân giác của một góc

- Điểm phía trên tia phân giác của một góc thì cơ hội đều nhì cạnh của góc cơ.Điểm nằm bên cạnh nhập một góc và cơ hội đều nhì cạnh của góc thì phía trên tia phân giác của góc cơ.

- Tập phù hợp những điểm nằm bên cạnh nhập một góc và cơ hội đều nhì cạnh của góc là tia phân giác của góc cơ.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Oz là phân giác Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

6. Tính hóa học tía đàng phân giác của tam giác

- Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A hạn chế cạnh BC bên trên điểm M, khi cơ đoạn trực tiếp AM là đàng phân giác của tam giác ABC (đôi khi tao cũng gọi đường thẳng liền mạch AM là đàng phân giác của tam giác)

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất⇒ AM là đàng phân giác của Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

- Tính chất: Trong một tam giác cân nặng, đàng phân giác bắt nguồn từ đỉnh đôi khi là đàng trung tuyến ứng với cạnh lòng.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất ⇒ HB = HC

- Tính hóa học tía đàng phân giác của tam giác: Ba đàng phân giác của một tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này cơ hội đều tía cạnh của tam giác cơ.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu tam giác với 1 đàng trung tuyến đôi khi là đàng phân giác thì tam giác cơ là một trong tam giác cân nặng.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất ⇒ ΔABC cân

7. Tính hóa học đàng trung trực của một quãng thẳng

- Điểm phía trên đàng trung trực của một quãng trực tiếp thì cơ hội đều nhì mút của đoạn trực tiếp cơ.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất⇒ d là đàng trung trực của BC, A ∈ d ⇒ AB = AC

- Điểm cơ hội đều nhì mút của một quãng trực tiếp thì phía trên đàng trung trực của đoạn trực tiếp cơ. Tập phù hợp những điểm cơ hội đều nhì mút của một quãng trực tiếp là đàng trung trực của đoạn trực tiếp cơ.

8. Tính hóa học tía đàng trung trực của tam giác

- Trong một tam giác, đàng trung trực của từng cạnh gọi là đàng trung trực của tam giác cơ.

- Trong một tam giác cân nặng, đàng trung trực của cạnh lòng đôi khi là đàng trung tuyến ứng với cạnh này.

- Tính hóa học tía đàng trung trực của tam giác: Ba đàng trung trực của một tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này cách đều tía đỉnh của tam giác cơ.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

O là gửi gắm điểm của những đàng trung trực của ΔABC ⇔ OA = OB = OC

- Nếu tam giác với 1 đàng trung tuyến đôi khi là đàng trung trực ứng với và một cạnh thì tam giác cơ là một trong tam giác cân nặng.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất⇒ ΔABC cân nặng bên trên A

9. Tính hóa học tía đàng cao của tam giác

- Đường cao của tam giác: Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ là 1 đỉnh cho tới đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh đối lập gọi là đàng cao của tam giác cơ. Thông thường tao cũng gọi đường thẳng liền mạch AI là một trong đàng cao của tam giác.

- Tính hóa học tía đàng cao của tam giác: Ba đàng cao của một tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này gọi là trực tâm của tam giác.

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Lưu ý: Trực tâm của tam giác nhọn ở trong tam giác. Trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí phía bên ngoài tam giác.

Tính hóa học của tam giác cân: Trong một tam giác cân nặng, đàng trung trực ứng với cạnh lòng đôi khi là đàng phân giác, đàng trung tuyến và đàng cao nằm trong bắt nguồn từ đỉnh đối lập với cạnh cơ.

+) Nhận xét:

- Trong một tam giác, nếu như nhì nhập tứ loại đàng (đường trung tuyến, đàng phân giác, đàng cao nằm trong bắt nguồn từ một đỉnh và đàng trung trực ứng với cạnh đối lập của đỉnh này) trùng nhau thì tam giác cơ là một trong tam giác cân nặng.

- Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cơ hội đều tía đỉnh, điểm ở trong tam giác và cơ hội đều tía cạnh là tứ điểm trùng nhau.

Xem thêm thắt tổ hợp công thức môn Toán lớp 7 khá đầy đủ và cụ thể khác:

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Xem thêm: Soi bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha trực tiếp trên Xoilac365

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.