toán 10 cánh diều trang 19 tập 2

Với Giải Toán 10 trang 19 Tập 2 nhập Bài 4: Nhị thức Newton Toán lớp 10 Tập 2 Cánh diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên đơn giản và dễ dàng vấn đáp những thắc mắc & thực hiện bài xích tập luyện Toán 10 trang 19.

Bạn đang xem: toán 10 cánh diều trang 19 tập 2

Giải Toán 10 trang 19 Tập 2 Cánh diều

Luyện tập luyện 1 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển biểu thức (2 + x)4.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có: (2 + x)4 = 24 + 4 . 23 . x + 6 . 22 . x2 + 4 . 2 . x3 + x4

= 16 + 32x + 24x2 + 8x3 + x4.

Luyện tập luyện 2 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển biểu thức (2 − 3y)4.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có: (2 – 3y)4 = [2 + (– 3y)]4

= 24 + 4 . 23 . (– 3y) + 6 . 22 . (– 3y)2 + 4 . 2 . (– 3y)3 + (– 3y)4

= 16 – 96y + 216y2 – 216y3 + 81y4.

Luyện tập luyện 3 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Tính:

a) C40+C41+C42+C43+C44 ;

b) C50C51+C52C53+C54C55 .

Quảng cáo

Lời giải:

a) C40+C41+C42+C43+C44

= =C40 . 14 +C41 . 13 . 1+C42.12.12+C43.1.13+C44.14

= (1 + 1)4

= 24 = 16.

b) C50C51+C52C53+C54C55

= C50.15+C51.14.1+C52.13.12+C53.12.13+C54.1.14+C55.15

= [1 + (– 1)]5

= 05 = 0.

Bài 1 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển những biểu thức sau:

a) (2x + 1)4;

b) (3y – 4)4;

c) x+124 ;

d) x134 .

Quảng cáo

Lời giải:

a) (2x + 1)4 = (2x)4 + 4 . (2x)3 . 1 + 6 . (2x)2 . 12 + 4 . (2x) . 13 + 14

= 16x4 + 32x3 + 24x2 + 8x + 1.

b) (3y – 4)4 = [3y + (– 4)]4

= (3y)4 + 4 . (3y)3 . (– 4) + 6 . (3y)2 . (– 4)2 + 4 . (3y) . (– 4)3 + (– 4)4

= 81y4 – 432y3 + 864y2 – 768y + 256.

c) x+124=x4+4.x3.12+6.x2.122+4.x.123+124

=x4+2x3+32x2+12x+116.

d) x134=x+134

=x4+4.x3.13+6.x2.132+4.x.133+134

=x443x3+23x2427x+181.

Bài 2 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển những biểu thức sau:

a) (x + 1)5;

b) (x – 3y)5.

Lời giải:

a) (x + 1)5 = x5 + 5 . x4 . 1 + 10 . x3 . 12 + 10 . x2 . 13 + 5 . x . 14 + 15

= x5 + 5x4 + 10x3 + 10x2 + 5x + 1.

Xem thêm: bai tap hinh hoc khong gian lop 11 co loi giai

b) (x – 3y)5 = [x + (– 3y)]5

= x5 + 5 . x4 . (– 3y) + 10 . x3 . (– 3y)2 + 10 . x2 . (– 3y)3 + 5 . x . (– 3y)4 + (– 3y)5

= x5 – 15x4y + 90x3y2 – 270x2y3 + 405xy4 – 243y5.

Bài 3 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Xác lăm le thông số của x4 nhập khai triển biểu thức (3x + 2)5.

Lời giải:

Số hạng chứa chấp x4 nhập khai triển biểu thức (3x + 2)5C51.3x4.2 .

Ta có: C51.3x4.2=5.81.2.x4=810x4 .

Vậy thông số của x4 nhập khai triển biểu thức (3x + 2)5 là 810.

Bài 4 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Cho

112x5=a0+a1x+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5.

Tính:

a) a3;

b) a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5.

Lời giải:

Áp dụng nhị thức Newton tớ có:

Bài 4 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2

a) a3 đó là thông số của x3 nhập khai triển biểu thức 112x5.

Do cơ, a3=54 .

b) Tương tự động câu a, tớ có: a0=1, a1=52, a2=52, a4=516, a5=132.

Do cơ, a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 1+52+52+54+516+132 .

Vậy a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 =132 .

Bài 5 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tụ hợp A đem 5 thành phần. Số tụ hợp con cái của A là bao nhiêu?

Lời giải:

Mỗi cơ hội trích rời khỏi một tập luyện con cái bao gồm a thành phần nhập 5 thành phần của A đó là một đội hợp ý chập a của 5, hoặc số tập luyện con cái bao gồm a thành phần của A là C5a .

Số tụ hợp con cái đem 0 thành phần của A là C50 .

Số tụ hợp con cái đem một trong những phần tử của A là C51 .

Số tụ hợp con cái đem 2 thành phần của A là C52 .

Số tụ hợp con cái đem 3 thành phần của A là C53 .

Số tụ hợp con cái đem 4 thành phần của A là C54 .

Số tụ hợp con cái đem 5 thành phần của A là C55 .

Do cơ, số tụ hợp con cái của A là: C50+C51+C52+C53+C54+C55=32 .

Vậy tụ hợp A đem 32 tụ hợp con cái.

Lời giải bài xích tập luyện Toán lớp 10 Bài 4: Nhị thức Newton Cánh diều hoặc khác:

  • Giải Toán 10 trang 18 Tập 2

Xem tăng lời nói giải bài xích tập luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

  • Toán 10 Bài tập luyện cuối chương 5 trang 20

  • Toán 10 Bài 1: Số giao động. Sai số

  • Toán 10 Bài 2: Các số đặc thù đo xu thế trung tâm mang lại khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm

  • Toán 10 Bài 3: Các số liệu đặc thù đo cường độ phân nghiền mang lại khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm

  • Toán 10 Bài 4: Xác suất của thay đổi cố nhập một số trong những trò đùa đơn giản

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 10 Cánh diều khác

Xem thêm: điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội năm 2021