tính tổng các số lẻ từ 1 đến n

 • Phân biệt kể từ khóa và thương hiệu vô ngữ điệu xây dựng nêu cấu hình trung của một chương trình?

  phân biệt kể từ khóa và thương hiệu vô ngữ điệu xây dựng nêu cấu hình trung của một chương trình

  Bạn đang xem: tính tổng các số lẻ từ 1 đến n

  04/11/2022 |   0 Trả lời

 • Để dùng biến đổi vô công tác phải:

  A. Khai báo biến

  B. Gán độ quý hiếm cho tới biến

  C. Tính toán với độ quý hiếm của biến

  D. Tất cả những ý trên

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết câu mệnh lệnh tính năng lượng điện hình chữ nhật với chừng nhiều năm nhì cạnh thứu tự là 5 và 7?

  Viết câu mệnh lệnh tính diện tích S hình chữ nhật với chừng nhiều năm nhì cạnh thứu tự là 5 và 7

  08/11/2022 |   0 Trả lời

 • Kiểu xâu kí tự động đem phạm vi độ quý hiếm kể từ bao nhiêu?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Ngôn ngữ xây dựng Pascal qui tấp tểnh thương hiệu những loại tài liệu nào?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • 1 chữ, một số ít hay là một kí hiệu quan trọng được gọi là gì?

  10/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phép toán 50 div 5 đem thành quả là bao nhiêu?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những biểu thức sau đây, biểu thức nào là được ghi bởi vì kí hiệu Pascal?

  A. a.b - cd

  B. ab + c/d

  C. a – b(c - d)

  D. a – b + a – b

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Để khai báo biến đổi a nằm trong loại tài liệu số vẹn toàn và biến đổi b nằm trong loại tài liệu kí tự động thì khai báo như vậy nào?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cấu trúc khai báo hằng là gì?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khái niệm biến đổi là gì?

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm một điểm sai trong khúc khai báo sau:

  Const lythuongkiet := 2010;

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khai báo nào là tại đây đúng?

  A. Var x, y: Integer;

  B. Var x, y=Integer;

  C. Var x, hắn Of Integer;

  D. Var x, hắn := Integer;

  Xem thêm: phim truong

  09/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cấu trúc khai báo biến đổi là gì?

  10/11/2022 |   2 Trả lời

 • Viết công tác nhập vô 1 cạnh hình vuông vắn. Cho hiển thị lên màng hình chu vi hình vuông?

  viết công tác nhập vô 1 cạnh hình vuông vắn. cho tới hiển thị lên màng hình chu vi hình vuông

  10/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết công tác tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình tam giác vô không tính phí pascal?

  Viết công tác tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình tam giác vô không tính phí pascal

  11/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết công tác nhập số vẹn toàn n(n=65000). In rời khỏi màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in rời khỏi n?

  viết công tác nhập số vẹn toàn n(n<=65000).In rời khỏi màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in rời khỏi n

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác Pascal nhập số n kể từ keyboard. Xuất rời khỏi mùng hình:

  + Các ước của n

  + Số lượng những ước của n

  + Tổng những ước của n 

  + Xét tổng cơ liệu có phải là số trả hảo?

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập vô chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập vô cạnh của hình vuông vắn. Thông báo rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  Viết công tác nhập vô chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập vô cạnh của hình vuông vắn. Thông báo rời khỏi màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 vô 3 số đó

  vViết công tác nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 vô 3 số đó

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • viết công tác nhập vô nhì số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân chia không còn cho tới b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân chia không còn cho tới 3 hoặc không

  viết công tác nhập vô nhì số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a đem phân chia không còn cho tới b hay là không.đánh giá coi a,b đem phân chia không còn cho tới 3 hoặc không

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài xích sau: xác lập một vài bất ngờ x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài xích sau: xác lập một vài bất ngờ x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác Pascal nhập số kể từ keyboard. Xuất rời khỏi mùng hình:

  + Tính n!

  + Nhập số x kể từ keyboard.Tính nx

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác giải phương trình số 1 ax=b. Với a, b nhập kể từ keyboard.

  viết công tác giải phương trình số 1 ax=b.Với a,b nhập bởi vì keyboard Tin

  17/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: kẻ hủy diệt: thời đại genisys

 • Cho x và hắn là 2 chừng nhiều năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết công tác đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thông thường.

  Cho x và hắn là 2 chừng nhiều năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết công tác đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thường

  18/12/2022 |   0 Trả lời