tính diện tích tam giác có 3 cạnh lần lượt là 5 12 13

Câu hỏi:

01/08/2021 5,808

Bạn đang xem: tính diện tích tam giác có 3 cạnh lần lượt là 5 12 13

 Xem điều giải

+ Ta có: p=a+b+c2=5+12+132=15  

+ S=ppapbpc

=15.10.3.2=900=30

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tam giác ABC với a = 21, b = 17, c = 10. Tính nửa đường kính r của đàng tròn xoe nội tiếp tam giác đang được cho

Câu 2:

Tam giác ABC với AB = 5, BC = 7, CA = 8. Số đo góc A^ bằng:

Câu 3:

Tam giác ABC với AB = 5, AC = 8, và BAC^=600. Tính nửa đường kính r của đàng tròn xoe nội tiếp tam giác đang được cho

Câu 4:

Xem thêm: chương trình môn khoa học tự nhiên thcs file word

Tam giác ABC vuông bên trên A với AB = 6cm, BC = 10cm. Tính nửa đường kính r của đàng tròn xoe nội tiếp tam giác đang được cho

Câu 5:

Tam giác ABC với BC = 10 và A^=300. Khi cơ, nửa đường kính đàng tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ABC là:

Câu 6:

Tính nửa đường kính r của đàng tròn xoe nội tiếp tam giác đều cạnh a

Câu 7:

Tam giác ABC với AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M nằm trong đoạn BC sao mang lại MC = 2MB. Tính phỏng nhiều năm cạnh AM?

Câu 8:

Tam giác ABC với tía cạnh là 6, 8, 10. Khi cơ, nửa đường kính đàng tròn xoe nội tiếp tam giác ABC là:

Câu 9:

Tam giác ABC với a = 21, b = 17, c = 10. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Câu 10:

Cho tam giác ABC với AB = 8cm, AC = 18cm và với diện tích S tự 64cm2. Giá trị sinA^ là:

Câu 11:

Tam giác ABC với đoạn trực tiếp nối trung điểm của AB và BC tự 3, cạnh AB = 9 và ACB^=600. Tính phỏng nhiều năm cạnh BC

Câu 12:

Tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c và với diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần bên cạnh đó tăng cạnh CA  lên 3 lần và không thay đổi kích thước của góc C  thì Khi cơ diện tích S tam giác vừa mới được tạo ra bằng:

Câu 13:

Tam giác ABC vuông bên trên A và với AB = AC = a. Tính phỏng nhiều năm đàng trung tuyến BM của tam giác đang được cho

Câu 14:

Hình bình hành ABCD với AB = a,BC=a2BAD^=450. Khi cơ hình bình hành với diện tích S bằng:

Xem thêm: bất phương trình bậc 2 có nghiệm khi nào