tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng căn 2x trừ 1

Câu hỏi:

20/08/2019 57,589

Bạn đang xem: tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng căn 2x trừ 1

D. f(x)dx=132x+12x+1+C

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Chọn D

Đặt t=2x+1dt=12x+1dxdx=tdt

2x+1dx=t2dt=t33+C=132x+12x+1+C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=sin 2x

A. sin2xdx=-12cos2x+C

B. sin2xdx=12cos2x+C

C. sin2xdx=cos2x+C

D. sin2xdx=-cos2x+C

Câu 2:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=sin3x.cosx.

A. f(x)dx=sin4x4+C

B. f(x)dx=-sin4x4+C

C. f(x)dx=sin2x2+C

D. f(x)dx=-sin2x2+C

Câu 3:

Tính 1sin2 x cos2 xdx  

A. tan x-cot 2x+C

B. cot 2x+C

Xem thêm: trên đường tròn cung có số đo 1 rad là

C. tan 2x-x+C

D. tan x-cot x+C

Câu 4:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số sau 1x2-3x+2dx

A. lnx+2x+1+C

B. lnx-1x-2+C

C. lnx+2x-1+C

D. lnx-2x-1+C

Câu 5:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=2x.3-2x.

A. f(x)dx=23x.1ln2-ln9+C

B. f(x)dx=92x.1ln2-ln9+C

C. f(x)dx=29x.1ln2-ln9+C

D. f(x)dx=29x.1ln2+ln9+C

Câu 6:

Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số fx=1+tan2x2.

A. fxdx=2tanx2+C

B. fxdx=tanx2+C

C. fxdx=12tanx2+C

D. fxdx=-2tanx2+C

TÀI LIỆU VIP VIETJACK