tìm m để d tiếp xúc với p

Câu hỏi

Pham Trong Bach

a, vẽ đồ gia dụng thị hàm số (p) y=x² b, dò thám m nhằm đường thẳng liền mạch d : y=2x + m xúc tiếp (p) Giúp e với ạ

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

8 mon 10 2017 khi 18:16

Tìm thông số m nhằm đường thẳng liền mạch d: nó 2x – 3m – 1 xúc tiếp với parabol (P): y     − x 2 A.  m 2 3 B.  m - 2 3 C.  m 3 2 D.  m - 3 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

21 mon 11 2018 khi 2:02

Trong mặt mày phẳng phiu tọa chừng Oxy cho tới parabol (P): nó = x 2  và đường thẳng liền mạch (d): nó = 2x + m (m là tham ô số).

a) Xác quyết định m nhằm đường thẳng liền mạch (d) xúc tiếp với parabol (P). Tìm hoành chừng tiếp điểm.

Xem chi tiết

NCKD

16 tháng tư 2022 khi 15:52

a) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số y=2x² (P) b) bằng phẳng phép tắc tính hãy dò thám độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch (d): y= 4x –m xúc tiếp với Parabol (P): y= 2x² Giúp bản thân vớiiiii

Xem chi tiết

game thủ liên quân

15 mon 5 2022 khi 15:24

Tìm độ quý hiếm thực của thông số m nhằm đường thẳng liền mạch d:  y=2x+m xúc tiếp với parabol P:  y=m−1x2+2mx+3m−1.
A.m=−1.
B m=0.
C.m=2.
D.m=1.

Xem thêm: Bongdaso - Nơi cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất

Xem chi tiết

nguyen ngoc son

1.    Cho đường thẳng liền mạch (d):y=2mx+2m-3 và Parabol (P):y=x\(^2\)

a)    Tìm m nhằm đường thẳng liền mạch (d) đi qua chuyện A(1;5)

b)    Tìm m nhằm đường thẳng liền mạch (d) tiếp xúc với  Parabol (P)

Xem chi tiết

Trương Thị Thanh Thúy

17 mon 2 2022 khi 20:06

cho đường thẳng liền mạch (d): y= 2mx+m-3 và Parabol (P): y=x2 

a) Tìm m để  (p) rời (d)

b) Tìm m để  (p) xúc tiếp với (d)

Xem chi tiết

Linh Bùi

10 mon 6 2021 khi 17:11

cho đường thẳng liền mạch (d): y= 2mx+2m-3 và Parabol (P): y=x2 

a) Tìm m nhằm đường thẳng liền mạch (d) trải qua A(1,5)   

b) Tìm m nhằm đt (d) xúc tiếp với Parabol (P)

Xem chi tiết

Xem thêm: ma ca rong

NguyenQuocDung

Tìm thông số m nhằm đường thẳng liền mạch d:y=2x - m xúc tiếp với parabol (P):y=x2

Xem chi tiết