tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio

Bạn đang xem: tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio

GCD xác lập ước công cộng lớn số 1 của nhì giá chỉ trị

Ví dụ : Xác tấp tểnh ước công cộng lớn số 1 của nhì số 28 và 35

Ta với ước công cộng lớn số 1 của 28 và 35 là 7

Cách ấn máy

\((GCD)\) \((,)\) 

Xem thêm: chương trình môn khoa học tự nhiên thcs file word

LCM xác lập bội công cộng nhỏ nhất

Xác tấp tểnh bội công cộng nhỏ nhất của nhì số chín và 15

Ta với bội công cộng nhỏ nhất của nhì số chín và 15 là 45

Cách ấn máy:

\( (LCM)\) \( \small (,)\)

Xem thêm: bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau