tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio

GCD xác lập ước công cộng lớn số 1 của nhì giá chỉ trị

Bạn đang xem: tìm bội chung nhỏ nhất bằng máy tính casio

Ví dụ : Xác tấp tểnh ước công cộng lớn số 1 của nhì số 28 và 35

Ta với ước công cộng lớn số 1 của 28 và 35 là 7

Cách ấn máy

\((GCD)\) \((,)\) 

Xem thêm: werewolf online

LCM xác lập bội công cộng nhỏ nhất

Xác tấp tểnh bội công cộng nhỏ nhất của nhì số chín và 15

Xem thêm: vtvgiaitri quỳnh búp bê

Ta với bội công cộng nhỏ nhất của nhì số chín và 15 là 45

Cách ấn máy:

\( (LCM)\) \( \small (,)\)