thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là

Câu hỏi:

31/12/2019 56,180

Bạn đang xem: thể tích của chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là

C. a3212

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Thể tích khối chóp tam giác đều phải có toàn bộ những cạnh vì như thế a (ảnh 1)

Khối chóp tam giác đều SABC, với toàn bộ những cạnh đều bằng nhau và vì như thế a vì thế SABC là tứ diện đều.

Gọi O là trọng tâm tam giác ABC nên \(SO \bot \left( {ABC} \right)\)

Diện tích tam giác ABC: \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\).

Kẻ \(CH \bot AB\), Lúc đó: \(CH = \frac{{a\sqrt 3 }}{2},CO = \frac{2}{3}CH = \frac{2}{3}.\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}.\)

Xét \(\Delta SOC\) vuông bên trên O, có: \(SO = \sqrt {S{C^2} - O{C^2}}  = \sqrt {{a^2} - {{\left( {\frac{{a\sqrt 3 }}{3}} \right)}^2}}  = \frac{{\sqrt 6 a}}{3}\).

Thể tích hình chóp SABC là: \(\frac{1}{3}.\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.\frac{{\sqrt 6 a}}{3} = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{{12}}.\)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng số đỉnh và số mặt mày của khối nhiều diện đều loại {5;3}

A. 50

B. 20

C. 32

D. 42

Câu 2:

Tính thể tích của một khối lăng trụ biết khối lăng trụ tê liệt với lối cao vì như thế 3a, diện tích S mặt mày lòng vì như thế 4a2 

A. 12a2

B. 4a3

C. 12a3

D. 4a2

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC rất có thể tích vì như thế 72. Gọi M là trung điểm của SA và N là vấn đề nằm trong cạnh SC sao mang lại NC = 2NS. Tính thể tích V của khối nhiều diện MNABC

A. V = 48

B. V = 30

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt

C. V = 24

D. V = 60

Câu 4:

Hình vỏ hộp chữ nhật chỉ mất nhị lòng là nhị hình vuông vắn với toàn bộ từng nào mặt mày phẳng lì đối xứng?

A. 4

B. 3

C. 9

D. 5

Câu 5:

Tính thể tích V của khối chóp đều S.ABC với cạnh lòng vì như thế 2a và cạnh mặt mày vì như thế a3

A. V = a33

B. V = a353

C. V = a35

D. V = a333

Câu 6:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = a, ASB^ = 300. Người tao ham muốn tô điểm mang lại hình chóp vì như thế một thừng đèn nháy đuổi theo những điểm A, M, N rồi quay trở lại A (đúng một vòng) như hình bên dưới. Độ nhiều năm sớm nhất của thừng đèn nháy là:

A. a22

B. a2

C. a3

D. a33

Xem thêm: bài 67 trang 36 sgk toán 9 tập 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK