tập 23

Lênin toàn luyện - Tập 23

Bạn đang xem: tập 23

  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2005
  • 4942

Tư liệu nằm trong thường xuyên mục

Chủ trương, quyết sách mới

chỉ bảo đảm cho tới từng công dân vô lứa tuổi triển khai nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra gửi phát triển thành mạnh mẽ và tự tin, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai triển khai, đảm bảo cho tới từng công dân vô lứa tuổi triển khai nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thành xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kiến thức và kỹ năng và tài năng quan trọng nhất cho những người mới nhất biết chữ, giữ lại và nâng lên tính bền vững và kiên cố so với thành phẩm xoá loà chữ cho những người lớn;…

Xem thêm: phim siêu nhân

Tăng cường sự điều khiển của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm nghị mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ điều khiển, vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Xem thêm: nanh trắng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website