tập 17

Văn khiếu nại Đảng toàn tập dượt - Tập 17

Bạn đang xem: tập 17

  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 7017

Tư liệu nằm trong chuyên nghiệp mục

Chủ trương, quyết sách mới

Báo đảm cho tới từng công dân nhập lứa tuổi triển khai nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra gửi phát triển thành uy lực, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai triển khai, đảm bảo cho tới từng công dân nhập lứa tuổi triển khai nhiệm vụ học hành, hoàn thiện thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kỹ năng và khả năng chính yếu cho những người mới mẻ biết chữ, giữ lại và nâng lên tính vững chắc và kiên cố so với thành phẩm xoá loà chữ cho những người lớn;…

Xem thêm: phim gao nep gao tẻ tap 82

Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc VN, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm ngặt công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí; coi đó là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ đạo, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website