sưởng

Có 5 kết quả:

惝 sưởng敞 sưởng昶 sưởng氅 sưởng鬯 sưởng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn đang xem: sưởng

Lòng dạ ngán chán nản, chẳng nhằm ý cho tới gì. Cũng hiểu Thảng, hoặc Thưởng.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ tương tự 7

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ đem dùng

Từ điển phổ thông

1. há, tỏ rõ
2. sàn cao tuy nhiên bằng

Từ điển Thiều Chửu

① Mở, tỏ rõ rệt, như khoan sưởng 寬敞 thoáng rộng.
② Sàn cao tuy nhiên bởi vì.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rộng rãi, sáng sủa sủa: 寬敞 Rộng rộng lớn, rộng lớn rãi;
② Mở, nhằm hở: 敞著門 Mở cửa; 敞胸露懷 Để hở cả ngực (bụng) đi ra.
③ Tha hồ nước, thả cửa: 敞開吃 chén thả cửa;
④ (văn) Sân cao tuy nhiên bởi vì.

Tự hình 3

Dị thể 2

Một số bài xích thơ đem dùng

Từ điển phổ thông

ngày dài

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Ngày lâu năm, trời sáng sủa lâu.
2. Một âm là “sướng”. (Động) Thư sướng, thông trong cả. § Thông “sướng” 暢.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngày lâu năm.
② Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Ban ngày vô cùng dài;
② (văn) Khoan khoái, tự do thoải mái (như 暢, cỗ 日);
③ [Chăng] (Họ) Sưởng.

Xem thêm: Xem bóng đá miễn phí trên Cakhia TV - Website hàng đầu Việt Nam

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ điển phổ thông

chắp lông rán thực hiện áo

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Áo khoác ngoài thực hiện bởi vì lông chim. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bả tạc nhi mãng cầu nhất khiếu nại khổng tước đoạt mao đích sưởng nó cung cấp ân xá bãi” 把昨兒那一件孔雀毛的氅衣給他罷 (Đệ ngũ thập nhị hồi) Mang loại áo lông công hôm nọ đi ra cho tới cậu khoác.
2. (Danh) Cờ đầu năm bởi vì lông chim.

Từ điển Thiều Chửu

① Chắp lông thực hiện áo rán.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài xích thơ đem dùng

Từ điển phổ thông

rượu nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rượu nếp thơm sực. § Dùng nghệ ướp gạo nếp tạo nên trở thành rượu. Dùng nhằm cúng tế quỷ thần gọi là rượu “cự sưởng” 秬鬯.
2. (Danh) Hộp đựng cung. § Thông “sướng” 韔.
3. (Hình) Phồn thịnh, xanh tươi (cây cỏ). § Thông “sướng” 暢.

Từ điển Thiều Chửu

① Rượu nếp. Dùng nghệ ướp gạo nếp tạo nên trở thành rượu gọi là sưởng. Dùng nhằm cúng tế quỷ thần gọi là rượu cự sưởng 秬鬯.
② Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Rượu nếp;
② Hộp đựng cung;
③ Như 暢 (bộ 日).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ rượu đặc biệt quan trọng nhằm cúng tế — Cái bao đựng cung thời xưa — Vẻ thoả mến. Xem Sưởng mậu鬯茂 — Tên một bệ chữ Trung Hoa, tức cỗ Sưởng.

Tự hình 5

Xem thêm: werewolf online

Dị thể 3

Từ ghép 2

Một số bài xích thơ đem dùng