sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, tham khảo sự biến đổi thiên, tính đơn điệu của hàm số, ĐK nhằm hàm số đồng biến đổi - nghịch ngợm biến

Xem cụ thể

Câu căn vặn 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ gia dụng thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra rằng những khoảng chừng tăng, hạn chế của hàm số (y = cos x) bên trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và những hàm số (displaystyle hắn = left| x right|) bên trên khoảng chừng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)).

Xem tiếng giải

Câu căn vặn 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét những hàm số sau và đồ gia dụng thị của chúng Xét vệt đạo hàm của hàm số và điền nhập bảng ứng.

Xem tiếng giải

Câu căn vặn 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng toan ngược lại với toan lí bên trên sở hữu đúng không nhỉ ? ...

Xem tiếng giải

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Tìm những khoảng chừng đơn điệu của những hàm số:

Xem tiếng giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem tiếng giải

Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số

Xem tiếng giải

Các dạng toán về sự việc đồng biến đổi, nghịch ngợm biến đổi của hàm số

Một số dạng bài xích thông thường gặp

Xem cụ thể