sở giáo dục tphcm tuyển dụng 2018 2019

Căn cứ Nghị quyết định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 04 thời điểm năm 2012 của nhà nước về tuyển chọn dụng, dùng và quản lý và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị quyết định số 41/2012/NĐ-CP ngày thứ 8 mon 05 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy xác định trí việc thực hiện nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; địa thế căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 mon 12 thời điểm năm 2012 về phía dẫn tiến hành Nghị quyết định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 mon 12 thời điểm năm 2012 của Sở Nội vụ chỉ dẫn về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và thông thường bù ngân sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng so với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 mon 12 thời điểm năm 2012 của Sở Nội vụ về phát hành Quy chế ganh đua tuyển chọn, xét tuyển chọn viên chức; Quy chế thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức và Nội quy kỳ ganh đua tuyển chọn, ganh đua thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 mon 9 năm năm ngoái của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên và Sở Nội vụ Quy quyết định mã số, tiêu xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc nhà giáo trung học tập hạ tầng công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 mon 9 năm năm ngoái của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên và Sở Nội vụ Quy quyết định mã số, tiêu xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc nhà giáo trung học tập phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 mon 02 năm năm 2016 của Ủy ban dân chúng Thành phố Sài Gòn phát hành Quy quyết định về tuyển chọn dụng, gửi công tác làm việc viên chức và xếp lương bổng Khi chỉ định chức vụ nghề nghiệp nghiệp; Quyết quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban dân chúng Thành phố về sự huỷ bỏ văn phiên bản.

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Thành phố Sài Gòn thi công plan tuyển  dụng viên chức năm học tập 2018 – 2019 so với những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong Sở bao gồm ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông nhiều cấp cho học tập nhập cơ đem cấp cho trung học tập phổ thông, Trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên, Trung tâm dạy dỗ chuyên môn tổ hợp phía nghiệp như sau:

1. Về tình hình nhu yếu tuyển dụng

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên là phòng ban trình độ trực nằm trong Ủy ban dân chúng Thành phố Sài Gòn, hiện tại đem 125 đơn vị chức năng trực nằm trong. Thực hiện tại công ty trương tăng nhanh công tác làm việc phân cấp cho quản lý và vận hành so với những đơn vị chức năng trực nằm trong đem tính đặc trưng riêng biệt và những đơn vị chức năng sự nghiệp tự động đáp ứng kinh phí đầu tư hoạt động và sinh hoạt thông thường xuyên Sở tiếp tục phát hành Quyết quyết định số 790/QĐ-GDĐT-TC ngày thứ 8 mon 5 năm 2018 phân cấp cho tổ chức triển khai tuyển chọn dụng viên chức so với 23 đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong.(Đính kèm cặp phụ lục 1)

Bạn đang xem: sở giáo dục tphcm tuyển dụng 2018 2019

Năm học tập 2018-2019 ngành dạy dỗ TP. Hồ Chí Minh dự loài kiến tuyển chọn sinh 68.690 học viên cấp cho trung học phổ thông, mặt khác xây dựng và tiến hành hoạt động và sinh hoạt 01 ngôi trường trung học tập phổ thông bên trên địa phận quận Thủ Đức. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên dự loài kiến tuyển chọn dụng 365 nhà giáo trung học phổ thông và 62 nhân viên cấp dưới (Đính kèm cặp phụ lục 2), nhằm bổ sung cập nhật nhu yếu nhà giáo, nhân viên cấp dưới so với những ngôi trường trung học tập phổ thông, trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên và những đơn vị chức năng trực nằm trong không được phân cấp cho tuyển chọn dụng.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

– Việc tuyển chọn dụng viên chức được tiến hành theo đòi Quy chế ganh đua tuyển chọn, xét tuyển chọn viên chức phát hành tất nhiên Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Sở Nội vụ;

– Tuyển dụng viên chức cần địa thế căn cứ nhập nhu yếu việc làm, địa điểm việc thực hiện gắn kèm với chức vụ nghề nghiệp và công việc và con số người thao tác đang được duyệt;

– Đảm bảo công khai minh bạch, sáng tỏ, khách hàng quan liêu và chính pháp luật; đáp ứng tính cạnh tranh;

– Những người được tuyển chọn lựa chọn cần đáp ứng chính tiêu xài chuẩn chỉnh trình độ, nhiệm vụ gắn kèm với chức vụ nghề nghiệp và công việc, hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc cần thiết tuyển;

3. Điều khiếu nại dự tuyển

– Người đem đầy đủ những ĐK tại đây ko phân biệt dân tộc bản địa, phái mạnh phái đẹp, bộ phận xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được ĐK dự tuyển chọn viên chức:

+ Có quốc tịch VN và ngụ tại Việt Nam;

+ Từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên và nhập lứa tuổi làm việc theo đòi quy quyết định của Luật làm việc hiện tại hành;

+ Có đơn ĐK dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng ràng;

+ Có văn bởi vì, thành quả học hành theo đòi đòi hỏi của địa điểm dự tuyển chọn, được phòng ban đem thẩm quyền triệu chứng thực;

+ Đủ sức mạnh nhằm tiến hành việc làm hoặc trách nhiệm theo đòi địa điểm việc thực hiện ĐK dự tuyển chọn.

– Người dự tuyển chọn những chức vụ Giáo viên cần đạt trình độ chuyên môn chuẩn chỉnh theo đòi qui quyết định hiện tại hành ứng với chức vụ nghề nghiệp và công việc nhà giáo ĐK dự tuyển chọn, cụ thể:

+ Đối với Giáo viên cấp cho THCS: Có bởi vì đảm bảo chất lượng nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên trên hoặc cao đẳng những chuyên nghiệp ngành phù phù hợp với cỗ môn giảng dạy dỗ và đem chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với nhà giáo trung học tập cơ sở; đem trình độ chuyên môn Ngoại ngữ bậc 1 theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên phát hành Khung năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc sử dụng mang đến VN (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), đem trình độ chuyên môn Tin học tập đạt chuẩn chỉnh kĩ năng dùng technology vấn đề cơ phiên bản theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở tin tức và Truyền thông quy quyết định Chuẩn kĩ năng dùng technology vấn đề (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

+ Đối với Giáo viên cấp cho THPT: Có bởi vì đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH sư phạm trở lên trên hoặc đem bởi vì đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH những chuyên nghiệp ngành phù phù hợp với cỗ môn giảng dạy dỗ và đem chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với nhà giáo trung học tập phổ thông; đem trình độ chuyên môn Ngoại ngữ bậc 2 theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; so với nhà giáo dạy dỗ Ngoại ngữ thì trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ loại nhị cần đạt bậc 2 theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; đem trình độ chuyên môn tin cẩn học tập đạt chuẩn chỉnh kĩ năng dùng technology vấn đề cơ phiên bản theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Người dự tuyển chọn những địa điểm nhân viên cấp dưới cần đạt trình độ chuyên môn đảm bảo chất lượng nghiệp kể từ trung cấp cho có trách nhiệm trở lên trên đem chuyên nghiệp ngành thích hợp tiêu xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc của địa điểm việc thực hiện cần thiết tuyển; đạt trình độ chuyên môn Ngoại ngữ và Tin học tập đáp ứng nhu cầu theo đòi tiêu xài chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc của địa điểm việc tuân theo quy quyết định hiện tại hành.

– Đối với xét tuyển chọn quánh cách

Điều khiếu nại xét tuyển chọn quánh cơ hội theo đòi quy quyết định bên trên Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25 mon 12 thời điểm năm 2012 của Sở Nội vụ Hướng dẫn về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và thông thường bù ngân sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng so với viên chức.

– Thực hiện tại công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 mon 9 năm năm trước của Sở Nội vụ về sự đẩy mạnh quản lý và vận hành công tác làm việc tuyển chọn dụng, dùng và quản lý và vận hành công chức, viên chức ý kiến đề xuất những phòng ban, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ko tiến hành xét tuyển chọn quánh cơ hội so với những tình huống đã ký kết phối kết hợp đồng làm việc thao tác bên trên phòng ban, đơn vị chức năng rộng lớn 01 năm.

– Người ĐK dự tuyển chọn cần Chịu đựng trọn vẹn trách cứ nhiệm trước pháp lý về tính chất hợp lí của những sách vở nhập làm hồ sơ dự tuyển chọn. Các tình huống khai man, hàng nhái làm hồ sơ có khả năng sẽ bị diệt thành quả tuyển chọn dụng và xử lý theo đòi quy quyết định của pháp lý. Ứng viên ko được bổ sung cập nhật những sách vở xác nhận cơ chế ưu tiên sau thời điểm tiếp tục công phụ thân thành quả tuyển chọn dụng.

– Người ĐK dự tuyển chọn chỉ được ĐK dự tuyển chọn nhập 01 địa điểm việc thực hiện, nếu như ĐK dự tuyển chọn kể từ 02 địa điểm việc thực hiện trở lên trên nhập và một đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có khả năng sẽ bị xóa thương hiệu nhập list dự tuyển chọn hoặc diệt thành quả xét tuyển chọn. Hồ sơ và lệ phí ĐK dự tuyển chọn ko trả trả lại.

– Người đứng đầu tư mạnh quan liêu được phó quyền tuyển chọn dụng viên chức đem trách cứ nhiệm tiêu thụ làm hồ sơ của những người dân đầy đủ ĐK, tiêu xài chuẩn chỉnh theo đòi quy quyết định và phụ trách về sự kể từ chối tiêu thụ làm hồ sơ.

– Những người tại đây ko được ĐK dự tuyển chọn viên chức:

+ Mất năng lượng hành động dân sự hoặc bị giới hạn năng lượng hành động dân sự;

+ Đang bị truy cứu vớt trách cứ nhiệm hình sự; đang được chấp hành phiên bản án, đưa ra quyết định về hình sự của Tòa án; hiện nay đang bị vận dụng phương án xử lý hành chủ yếu tiến hành hạ tầng chữa trị bệnh dịch, hạ tầng dạy dỗ, ngôi trường giáo chăm sóc.

Lưu ý: Đối với đòi hỏi về trình độ chuyên môn Tin học tập và Ngoại ngữ:

+ Đối với trình độ chuyên môn Ngoại ngữ: địa thế căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 mon 10 năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên về phúc đáp CV số 4453/BNV- CCVC. Trình chừng A tương tự A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương tự A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương tự B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

+ Đối với trình độ chuyên môn Tin học: tiến hành theo đòi Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT Quy quyết định tổ chức triển khai ganh đua và cấp cho chứng từ phần mềm technology thông tin

4. Hình thức tuyển dụng

– Việc tuyển chọn dụng viên chức được tiến hành trải qua mẫu mã xét tuyển chọn bởi vì bài bác phỏng vấn kỹ năng công cộng và phần thực hành thực tế giảng dạy dỗ, xử lý trường hợp bài bác giảng.

– Xét tuyển chọn quánh cơ hội theo đòi quy quyết định bên trên Khoản 2 Điều 3 của Quyết quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 mon 02 năm năm 2016 của Ủy ban dân chúng Thành phố quy quyết định về tuyển chọn dụng, gửi công tác làm việc viên chức và xếp lương bổng Khi chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc so với những địa điểm việc thực hiện mang ý nghĩa đặc trưng hoặc yên cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật

5. Hội đồng tuyển dụng viên chức

Căn cứ Điều 6, Mục I, Chương II Nghị quyết định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời điểm năm 2012 của nhà nước về tuyển chọn dụng, dùng và quản lý và vận hành viên chức(viết tắt là Nghị quyết định số 29/2012/NĐ-CP). Các đơn vị chức năng xây dựng hội đồng tuyển chọn dụng viên chức chính bộ phận theo đòi quy quyết định. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển chọn dụng viên chức tiến hành theo đòi quy quyết định bên trên Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết định số 29/2012/NĐ-CP.

6. Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên sẵn sàng 03 cỗ làm hồ sơ (trong cơ bao gồm 01 cỗ làm hồ sơ nộp Khi nhập cuộc buổi thanh tra rà soát làm hồ sơ người tìm việc theo đòi tiến độ tuyển chọn dụng, 02 cỗ làm hồ sơ nộp bên trên đơn vị chức năng được cắt cử công tác làm việc sau thời điểm đem thành quả trúng tuyển). Tất cả những loại làm hồ sơ nên sao hắn được phòng ban đem thẩm quyền xác thực bên trên mẫu giấy loại A4 nhằm rời thất lạc và bố trí theo đòi trật tự qui quyết định như bên trên. Hồ sơ của những người dự tuyển chọn bao gồm có:

+ Đơn ĐK dự tuyển chọn viên chức (theo mẫu);

+ Bản Sơ yếu ớt lý lịch tự động thuật (theo mẫu) có xác nhận của phòng ban đem thẩm quyền nhập thời hạn 06 mon, tính cho tới ngày nộp làm hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao những văn bởi vì, chứng từ Tin học tập, chứng từ nước ngoài ngữ theo đòi quy quyết định hiện tại hành và bảng điểm thành quả học hành theo đòi đòi hỏi của địa điểm dự tuyển chọn, được phòng ban đem thẩm quyền triệu chứng thực; tình huống người học hành được đào tạo và giảng dạy theo đòi khối hệ thống tín chỉ bảng điểm học hành theo đòi thang điểm 4 cần đem phiên bản quy thay đổi về thang điểm 10 của hạ tầng đào tạo và giảng dạy, cấp cho bằng; nếu như không tồn tại bảng quy thay đổi cần đồng ý Theo phong cách quy thay đổi công cộng của phòng ban tuyển chọn dụng. Trường thích hợp đem văn bởi vì bởi hạ tầng đào tạo và giảng dạy quốc tế cấp cho cần được công triệu chứng dịch thuật sang trọng giờ Việt và được Cục trưởng

Xem thêm: phim galaxy

+ Cục Quản lý quality nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên thừa nhận tính pháp luật của văn bằng;

+ Giấy ghi nhận sức mạnh đem Tóm lại đầy đủ sức mạnh bởi phòng ban hắn tế đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 mon 5 năm trước đó của Sở Y tế chỉ dẫn nhà giam mức độ khỏe;

+ Giấy ghi nhận nằm trong đối tượng người tiêu dùng ưu tiên nhập tuyển chọn dụng viên chức (nếu có) được phòng ban, tổ chức triển khai đem thẩm quyền xác thực.

Đối với người tìm việc là viên chức đem quy trình công tác làm việc chính với chức vụ nghề nghiệp và công việc ĐK dự tuyển chọn, đem nhập cuộc đóng góp BHXH trong số đơn vị chức năng ngôi trường công lập, tư thục, dân lập, bổ sung cập nhật làm hồ sơ nộp về ngôi trường Khi nhận nhiệm sở, gồm:

+ Quyết quyết định ngủ việc hoặc xong xuôi thích hợp đồng thực hiện việc; thích hợp đồng lao động;

+ Sổ hướng dẫn hiểm xã hội, tờ tách in rõ ràng quy trình đóng góp BHXH đem xác nhận của hướng dẫn hiểm xã hội;

+ Quyết quyết định lương bổng hiện tại hưởng trọn Khi ngủ việc.

Những người tìm việc tiếp tục đem quy trình công tác làm việc chính với chức vụ nghề nghiệp và công việc ĐK dự tuyển chọn, đem nhập cuộc đóng góp BHXH nếu như trúng tuyển chọn sẽ tiến hành đánh giá chỉ định chức vụ nghề nghiệp và công việc ứng với quy trình công tác làm việc theo đòi Quyết quyết định lương bổng hiện tại hưởng trọn Khi ngủ việc (miễn tiến hành cơ chế luyện sự) theo đòi Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 mon 12 thời điểm năm 2012 chỉ dẫn về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và thông thường bù ngân sách đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng so với viên chức.

7. Quy trình, thời hạn, địa điểm

– Các đơn vị chức năng đang được phân cấp cho tuyển dụng viên chức

Đối vời 23 đơn vị chức năng đang được phân cấp cho tổ chức triển khai tuyển chọn dụng theo đòi Quyết quyết định số 790/QĐ-GDĐT-TC ngày thứ 8 mon 5 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, ý kiến đề xuất người tìm việc ĐK dự tuyển chọn nhập những đơn vị chức năng đang được phân cấp cho, theo đòi dõi plan tuyển chọn dụng riêng biệt của đơn vị chức năng và tiến hành chính tiến độ, thời hạn và vị trí theo đòi plan tuyển chọn dụng cơ (Phụ lục 1).

Ví dụ: người tìm việc ĐK xét tuyển chọn vào Trường phổ thông quan trọng đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, người tìm việc tiến hành theo đòi tiến độ đang được thông tin tuyển chọn dụng của Trường phổ thông quan trọng đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

– Đối với những người tìm việc nhập cuộc dự tuyển bên trên Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Ứng viên ĐK dự tuyển trong giờ hành chủ yếu chính thức từ thời điểm ngày 05/6/2018 đến không còn ngày 03/7/2018 tại phòng Tiếp dân; nộp lệ phí tuyển chọn dụng và nhận Mã số ĐK dự tuyển chọn lúc đến đăng ký; người tìm việc rước theo đòi giấy má minh chứng dân chúng của người tìm việc và chỉ được ĐK một lượt với số minh chứng dân chúng cơ.

+ Ứng viên dùng Mã số ĐK số minh chứng dân chúng để điền khá đầy đủ và trọn vẹn phụ trách về những vấn đề ĐK dự xét tuyển chọn cho tới không còn ngày 03/7/2018 tại địa chỉ: http://phongtccb.hcm.edu.vn, lựa chọn mục Tuyển dụng, Đăng ký tuyển chọn dụng; lựa chọn mục Tuyển dụng đăng ký dự tuyển chọn Sửa vấn đề đăng ký.

+ Ứng viên theo đòi dõi lịch tổ chức triển khai thanh tra rà soát làm hồ sơ tài liệu người tìm việc dự tuyển chọn (dự loài kiến ngày 09-10/7/2018) đem theo đòi 01 cỗ làm hồ sơ theo đòi quy quyết định, cho tới thanh tra rà soát tài liệu theo phía dẫn, tiếp sau đó nhận mã số xét tuyển chọn.

+ Trong thời  gian  này,   ứng   viên   thường   xuyên   theo   dõi   thông   tin   bên trên trang web và rất có thể thay cho thay đổi điểm ĐK dự tuyển chọn (nếu cần); Khi người tìm việc thay cho thay đổi điểm ĐK dự xét tuyển chọn, người tìm việc cần tiến hành lại từ trên đầu tiến độ ĐK (mục 7) của plan này.

– Thời lừa lọc tổ chức triển khai thanh tra rà soát dữ liệu: dự loài kiến nhị ngày 09 – 10 / 7 /2018

– Thời lừa lọc tổ chức triển khai phỏng vấn: dự loài kiến nhị ngày 20/ 7 /2018 21/ 7 /2018

– Địa điểm dự loài kiến rà soát tài liệu làm hồ sơ Phỏng vấn tuyển dụngTrường Trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Đại Nghĩa

Số trăng tròn Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Sài Gòn (đối với người tìm việc ĐK dự tuyển chọn viên chức bên trên Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo).

– Thời lừa lọc công phụ thân kết quả: dự loài kiến 10 giờ loại Sáu, ngày 03/8/2018.

– Thời lừa lọc nhận thông tin trúng tuyển: dự loài kiến Thứ Tư, ngày 08/8/2018.

– Thời lừa lọc nhận nhiệm sở: dự loài kiến thứ 5, ngày 09/8/2018.

– Thời lừa lọc nhận hồ nước sơ: viên chức tiếp tục trúng tuyển chọn nộp nhị (02) cỗ làm hồ sơ theo  qui  định  tại  mục  6  của  văn  bản  này  khi  đến  nhận  nhiệm  sở  tại  đơn  vị  đang được cắt cử công tác làm việc.

Trên đấy là plan tuyển chọn dụng viên chức công tác làm việc bên trên những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực nằm trong, địa thế căn cứ tình hình thực tiễn Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên rất có thể sẽ có được những kiểm soát và điều chỉnh bởi vì văn phiên bản nhằm phù phù hợp với tình hình công tác làm việc tuyển chọn dụng và chính những văn phiên bản quy phạm hiện tại hành .

Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

(Kèm theo đòi Kế hoạch số 1779/KH-GDĐT-TC ngày 29 mon 5 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

STT Đơn vị Địa chỉ
1 Trường Mầm non trở thành phố 04 Trần Quốc Thảo, quận 3
2 Trường Mầm non 19/5 trở thành phố 94, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
3 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Trần Văn Trà, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh
4 Trường Phổ thông quan trọng đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu 184 Nguyễn Chí Thanh, P3-Q10
5 Trung tâm Hỗ trợ cải cách và phát triển giáo dục và đào tạo hòa

nhập mang đến Người Khuyết tật

108 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3
6 Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 500-502 Huỳnh Tấn Phát P..Bình Thuận Q.7
7 Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 3-5 Huỳnh Thị Phụng P..4 Q.8
 

8

 

Trường TC Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12

CS1: 592 Nguyễn Hình ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
9 Trường TC Bách Nghệ TP.HCM Số 146 đàng Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Hóc Môn
10 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

TP.HCM

215-217 Nguyễn Văn Luông Q.6
11 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 33 Vĩnh Viễn P..2 Q.10
12 Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM 390 Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình
13 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 53 Võ Văn Ngân P..Linh Chiểu Q.Thủ Đức
14 Trường trung học phổ thông Nam Sài Gòn Khu A, thành phố mới Nam Thành Phố Sài Gòn, phường Tân Phú, Quận 7
15 Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5
16 Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng, Ga Nghé, Quận 1
17 Trường trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc Số 184/7, Lê Văn Sĩ, Phường 10, quận Phú Nhuận
18 Ban quản lý và vận hành dự án công trình những công trình xây dựng thi công nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo Lầu 4 Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Ga Nghé, Quận 1
19 Báo giáo dục và đào tạo Thành phố Số 300, Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
20 Trung tâm tin tức và lịch trình Giáo dục Lầu 10. Số 66-68 Lê Thánh Tôn Quận 1
21 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Lầu 01 Số 66-68 Lê Thánh Tôn Quận 1
22 Trung tâm tương hỗ cải cách và phát triển dạy dỗ hòa nhập Bình Chánh A1/30, Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
23 Trung tâm tương hỗ cải cách và phát triển dạy dỗ hòa nhập quận Tân Bình 62/8A Sao Mai Phường 7 – Quận Tân Bình
24 Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên TP. Hồ Chí Minh 66-68 Lê Thánh Tôn, Phường Ga Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách đem 24 đơn vị chức năng./.

Phụ lục 2

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo đòi Kế hoạch số:1779/KH-GDĐT-TC ngày 29 mon 5 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

STT Tên môn Dự loài kiến nhu yếu Tuyển dụng năm học tập 2018-2019 Ghi chú
1 Lịch sử 10
2 Địa lý 12
3 Toán 40
4 Vật lý 18
5 Hóa học 12
6 Tiếng Anh 70
7 Ngữ văn 40
8 Sinh học 42
9 GDCD 10
10 Kỹ thuật Công nghiệp 30
11 Kỹ thuật Nông nghiệp 0
12 Tin học tập (CNTT) 40
13 Thể dục 20
14 Quốc phòng 15
15 Tiếng Hoa 0
16 Tiếng Nhật 0
17 Tiếng Pháp 1
18 Mỹ thuật 2
19 Âm nhạc 3
20 Nhân viên Công nghệ thông tin 22
21 Nhân viên văn thư, lưu trữ 11
22 Nhân viên thư viện 13
23 Nhân viên Thủ quỹ 3
24 Nhân viên Thiết bị, Phòng Thí nghiệm 13
25 Nhân viên hướng dẫn vệ 0
Tổng cộng 427

** Tài liệu tăng kèm:

Xem thêm: về quê ăn tết

– Đơn ĐK dự tuyển chọn viên chức

– Sơ yếu ớt lý lịch

Nguồn tin: edu.hochiminhcity.gov.vn