số dư khi chia 2^20 cho 3 là

Khách

Khách

Bạn đang xem: số dư khi chia 2^20 cho 3 là

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng nhập phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

anh em lớp 6a

BiBo Gaming

đỗ hồng tuyến

Xem thêm: lưỡi hái tử thần

tong thi đua hong tham

Hoàng Thị Hải Yến

pham thi đua thuy tiên

Xem thêm: dongphim.net

~~~ᵈʳᵉᵃᵐ乡 l̠ê•n̠g̠u̠y̠ễn̠•p̠h̠i̠•h...

Chu Đức Thắng

đồ ngốc ahihi

1 Cho n(n+1) là tích 2 số ngẫu nhiên tiếp tục thì phân tách không còn cho tới 2 .Chứng minh: a, 3n nón 2 + n phân tách không còn b, (4n nón 2 + 4n ) + 8n + 16 phân tách không còn 82 ,Chứng minh:C = 1 + 3 + 3 nón 2 + 3 nón 3 + .........+ 3 nón 11 phân tách không còn 133 , Tìm số dư của : a, 2004 nón 2004 khi phân tách cho tới 11 b, 776 nón 776 + 777 nón 777 + 778 nón 778 khi phân tách cho tới 3 , 54 , Chứng minh : 9 nón 2002 - 1 phân tách không còn 185 , Chứng minh : 7 nón 214 - 4 phân tách không còn 36 , Chứng minh : 4 nón 200 + 3 nón 1002...Đọc tiếp1 Cho n(n+1) là tích 2 số ngẫu nhiên tiếp tục thì phân tách không còn cho tới 2 .Chứng minh: a, 3n nón 2 + n phân tách không còn b, (4n nón 2 + 4n ) + 8n + 16 phân tách không còn 82 ,Chứng minh:C = 1 + 3 + 3 nón 2 + 3 nón 3 + .........+ 3 nón 11 phân tách không còn 133 , Tìm số dư của : a, 2004 nón 2004 khi phân tách cho tới 11 b, 776 nón 776 + 777 nón 777 + 778 nón 778 khi phân tách cho tới 3 , 54 , Chứng minh : 9 nón 2002 - 1 phân tách không còn 185 , Chứng minh : 7 nón 214 - 4 phân tách không còn 36 , Chứng minh : 4 nón 200 + 3 nón 1002 phân tách không còn 13