số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là

Câu hỏi:

18/04/2020 18,896

Bạn đang xem: số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là

A. một vài chẵn to hơn hoặc bởi vì 6.

Đáp án chủ yếu xác

B. một vài chẵn to hơn hoặc bởi vì 4

C. một vài lẻ to hơn hoặc bởi vì 7

D. một vài lẻ to hơn hoặc bởi vì 5.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án A.

Giả sử nhiều giá chỉ lòng của hình chóp với n cạnh n3. Khi bại liệt, nhiều giác lòng với n đỉnh, phối hợp những đỉnh bại liệt với đỉnh của hình chóp tớ sẽ sở hữu tăng n cạnh mặt mũi.

Vậy số cạnh của hình chóp là  2n6

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=x4-4x2 có từng nào tiếp tuyến tuy vậy song với trục hoành?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Câu 2:

Cho nhị số phức u, v vừa lòng u=v=10 và 3u-4v=2018. Tính M=4u+3v 

A. M=2982

B. M = 50

C. M=2018

D. M=482

Câu 3:

Một người lập plan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân hàng như sau: Đầu mon một năm 2019, người bại liệt gửi 10 triệu đồng; sau từng vào đầu tháng tiếp sau, người bại liệt gửi số chi phí nhiều hơn thế 10% đối với số chi phí vẫn gửi ở mon ngay lập tức trước bại liệt. sành rằng lãi suất vay ngân hàng ko thay đổi là 0,5% từng tháng và được xem theo như hình thức lãi kép. Với plan vì vậy, cho tới không còn mon 12 năm 2020, số chi phí của những người bại liệt nhập thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí là bao nhiêu? (kết trái khoáy thực hiện tròn trĩnh cho tới sản phẩm nghìn)

A. 922 756 000 đồng.

Xem thêm: hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau

B. 832 765 000 đồng.

C. 918 165 000 đồng.

D. 926 281 000 đồng

Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình 16x-5.4x0 là (-;a][b;+). Tính 2a + b

A. 2a + b = 2

B. 2a + b = 0

C. 2a + b = -1

D. 2a + b = 1

Câu 5:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với những cạnh mặt mũi SA, SB, SC vuông góc cùng nhau từng song một. sành thể tích của khối chóp S.ABC bởi vì a36. Tính nửa đường kính r mặt mũi cầu tiếp nối đuôi nhau của hình chóp S.ABC.

A. r=a3+3

B. r = 2a

C. r=2a33+23

D. r=2a33+23

Câu 6:

Cho bất phương trình log2x2-2x+m+4log4x2-2x+m5. sành a;b tập toàn bộ độ quý hiếm của thông số m nhằm bất phương trình vừa lòng với từng x nằm trong 0;2. Tính a+b

A. a + b = 6

B. a + b = 2

C. a + b = 0

D. a + b = 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK