sin 1/2 bằng bao nhiêu độ

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: sin 1/2 bằng bao nhiêu độ

Với từng góc $\alpha $ (${0^0} \leqslant \alpha  \leqslant {180^0}$) tao xác lập một điểm M bên trên nửa đàng tròn xoe đơn vị chức năng sao cho tới $\widehat {xOM} = \alpha $ và fake sử điểm M với toạ chừng $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$. Khi cơ tao khái niệm :

* sin của góc $\alpha $ là ${y_0}$, kí hiệu $\sin \alpha  = {y_0}$;

* côsin của góc $\alpha $ là ${x_0}$, kí hiệu $\cos \alpha  = {x_0}$;

* tang của góc $\alpha $ là $\frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\left( {{x_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\tan \alpha  = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}$;

* côtang của góc $\alpha $ là $\frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\left( {{y_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\cot \alpha  = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}$.

Các số sin$\alpha $, cos$\alpha $, tan$\alpha $, cot$\alpha $ được gọi là những độ quý hiếm lượng giác của góc $\alpha $.

Chú ý

* Nếu $\alpha $ là góc tù thì cos$\alpha $< 0, tan$\alpha $< 0, cot$\alpha $< 0.

* tan$\alpha $ chỉ xác lập khi $\alpha  \ne \frac{\pi }{2} + k\pi $, cot$\alpha $ chỉ xác lập khi $\alpha  \ne k\pi ,k \in Z.$

2. Tính chất

Ta với chạc cung NM tuy nhiên song với trục Ox và nếu như $\widehat {xOM} = \alpha $ thì $\widehat {xON} = {180^0} - \alpha $. 

Ta với ${y_M} = {y_N} = {y_0};{x_M} =  - {x_N} = {x_0}$. Do đó:

$\begin{gathered}   \sin \alpha  = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cos \alpha  =  - \cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \tan \alpha  =  - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cot \alpha  =  - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\ \end{gathered} $

3. Giá trị lượng giác của những góc quánh biệt

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc quánh biệt

Trong bảng, kí hiệu $\parallel $ nhằm chỉ độ quý hiếm lượng giác ko xác lập.

Xem thêm: toán lớp 7 tập hợp các số hữu tỉ

Chú ý

Từ độ quý hiếm lượng giác của những góc đặc trưng vẫn cho tới vô bảng và đặc điểm bên trên, tao hoàn toàn có thể suy đi ra độ quý hiếm lượng giác của một vài góc đặc trưng không giống.

Chẳng hạn:

$\begin{gathered}   \sin {120^0} = \sin \left( {{{180}^0} - {{60}^0}} \right) = \sin {60^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \hfill \\   \cos {135^0} = \cos \left( {{{180}^0} - {{45}^0}} \right) =  - \cos {45^0} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2} \hfill \\ \end{gathered} $

4. Góc thân thiện nhị vectơ

a) Định nghĩa

Cho nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ đều không giống vectơ $\overrightarrow 0 $. Từ một điểm O bất kì tao vẽ $\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a $ và $\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b $ . Góc $\widehat {AOB}$ với số đo kể từ ${0^0}$ cho tới ${180^0}$ được gọi là góc thân thiện nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Ta kí hiệu góc thân thiện nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $). Nếu ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) $ = {90^0}$ thì tao bảo rằng $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ vuông góc cùng nhau, kí hiệu là $\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b $ hoặc $\overrightarrow b  \bot \overrightarrow a $.

b) Chú ý

Từ khái niệm tao với ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) = ($\overrightarrow b $, $\overrightarrow a $).

5. Sử dụng PC đuc rút nhằm tính độ quý hiếm lượng giác của một góc

Ta hoàn toàn có thể dùng những loại PC đuc rút nhằm tính độ quý hiếm lượng giác của một góc, ví dụ điển hình so với máy CASIO fx - 500MS cơ hội triển khai như sau :

a) Tính những độ quý hiếm lượng giác của gốc a

Sau khi tháo lắp máy ấn phím MODE rất nhiều lần nhằm màn hình hiển thị hiện thị lên loại chữ ứng với những số tại đây :

Sau cơ ấn phím 1  để xác lập đơn vị chức năng đo góc là “độ” và tính độ quý hiếm lượng giác của góc.

b) Xác ấn định kích cỡ của góc lúc biết độ quý hiếm lượng giác của góc đó

Sau khi tháo lắp máy và lựa chọn đơn vị chức năng đo góc, nhằm tính góc x lúc biết những độ quý hiếm lượng giác của góc cơ.

Xem thêm: chọn công thức đúng trong các đáp án sau