phân phối chương trình lớp 3 năm 2022 2023

Kế hoạch dạy dỗ học tập những môn Tiểu Học

Bạn đang xem: phân phối chương trình lớp 3 năm 2022 2023

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải tệp tin cực kỳ nhanh ko mong chờ.

Mua tức thì Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Phân phối lịch trình những môn khối Tiểu Học năm 2023 - 2024 là tư liệu tổ hợp plan dạy dỗ học tập cụ thể lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 khối Tiểu học tập, chung thầy giáo viên lên plan bài bác dạy dỗ, biên soạn giáo án sẵn sàng vô năm học tập mới mẻ.

Xem thêm: cách tìm tập giá trị của hàm số

Giáo án và bài bác giảng năng lượng điện tử kể từ khối 1 cho tới khối 12

Lưu ý: Các các bạn nhấn vào cụ thể từng Link của nội dung bài viết nhằm tải về hoàn hảo cỗ Phân phối lịch trình cấp cho Tiểu Học.

I. Phân phối lịch trình lớp 1 Chương trình mới

1. Phân phối lịch trình lớp 1 Cánh Diều

 • Phân phối lịch trình lớp 1 cuốn sách Cánh Diều không hề thiếu những môn
 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 1 cuốn sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 1 cuốn sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Hoạt động hưởng thụ lớp 1 sách Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Giáo Dục Thể Chất lớp 1 cuốn sách Cánh Diều

2. Phân phối lịch trình lớp 1 Kết nối tri thức

 • Phân phối lịch trình lớp 1 Kết nối học thức - Tất cả những môn
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Âm nhạc lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Hoạt động hưởng thụ lớp 1 sách Kết nối tri thức

3. Phân phối lịch trình lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

 • Phân phối lịch trình lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo những môn
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình môn Đạo Đức lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Anh lớp 1 cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo

4. Phân phối lịch trình lớp 1 Vì sự đồng đẳng và dân chủ

 • Phân phối lịch trình lớp 1 Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô dạy dỗ không hề thiếu những môn
 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô giáo dục
 • Phân phối lịch trình Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô giáo dục
 • Phân phối lịch trình Mỹ thuật lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô giáo dục
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ sách Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô giáo dục
 • Phân phối lịch trình Đạo Đức lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng và dân công ty vô giáo dục

5. Phân phối lịch trình lớp 1 Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực

 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình Tự nhiên và xã hội lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình Đạo đức lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình Âm nhạc lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình Mĩ thuật lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực
 • Phân phối lịch trình giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lực

II. Phân phối lịch trình lớp 2 Chương trình mới

1. Phân phối lịch trình lớp 2 Cánh Diều

 • Phân phối lịch trình lớp 2 sách Cánh Diều (đầy đầy đủ những môn)
 • Phân phối lịch trình Toán lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình GDTC lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình hoạt động và sinh hoạt hưởng thụ lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình Đạo Đức lớp 2 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 2 Cánh Diều

2. Phân phối lịch trình lớp 2 Kết nối tri thức

 • Phân phối lịch trình lớp 2 sách Kết nối học thức - Đầy đầy đủ những môn
 • Phân phối lịch trình Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống
 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình giờ Anh 2 Kết nối học thức với cuộc sống
 • Phân phối lịch trình Đạo đức lớp 2 Sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 2 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 2 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức

3. Phân phối lịch trình lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Phân phối lịch trình lớp 2 sách Chân trời tạo nên - Đầy đầy đủ những môn
 • Phân phối lịch trình Toán lớp 2 sách Chân trời
 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Chân trời
 • Phân phối lịch trình giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 2 sách Chân trời
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 2 sách Chân trời
 • Phân phối lịch trình Mỹ thuật lớp 2 sách Chân trời
 • Phân phối lịch trình lớp 2 Học kì 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình lớp 2 Học kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

>>> Phân phối lịch trình lớp 2 không hề thiếu 03 cuốn sách mới

III. Phân phối lịch trình lớp 3 Chương trình mới

1. Phân phối lịch trình lớp 3 Cánh Diều

 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Đạo Đức lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Âm nhạc lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình môn Hoạt động hưởng thụ lớp 3 Cánh Diều
 • Phân phối lịch trình lớp 3 Cánh Diều - Tất cả những môn

2. Phân phối lịch trình lớp 3 Kết nối tri thức

 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Đạo Đức lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Âm nhạc lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình môn Mĩ thuật lớp 3 Kết nối tri thức
 • Phân phối lịch trình lớp 3 Kết nối học thức - Tất cả những môn

3. Phân phối lịch trình lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

 • Phân phối lịch trình Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Mĩ thuật lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Đạo Đức lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình Hoạt động hưởng thụ lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • Phân phối lịch trình lớp 3 Chân trời tạo nên những môn

IV. Phân phối lịch trình lớp 4

 • Phân phối lịch trình lớp 4 VNEN không hề thiếu những môn
 • Phân phối lịch trình môn Tiếng Việt lớp 4
 • Phân phối lịch trình môn Toán lớp 4
 • Phân phối lịch trình môn Đạo đức lớp 4
 • Phân phối lịch trình môn Khoa học tập lớp 4
 • Phân phối lịch trình môn Tin học tập lớp 4
 • Phân phối lịch trình môn Lịch sử, Địa lý lớp 4

V. Phân phối lịch trình lớp 5

 • Phân phối lịch trình học tập lớp 5 không hề thiếu những môn
 • Phân phối lịch trình dạy dỗ và học tập môn Tiếng Việt lớp 5
 • Phân phối lịch trình dạy dỗ và học tập môn Toán lớp 5
 • Phân phối lịch trình lớp 5 VNEN không hề thiếu những môn

Phân phối lịch trình bậc Tiểu học tập được VnDoc thuế tầm và tổ hợp lại, chỉ dẫn tiến hành lịch trình đái học tập 35 tuần tiên tiến nhất theo đuổi Công văn 2345, theo đuổi sách giáo khoa hiện nay hành đái học tập. Phân phối lịch trình Tiểu Học với không hề thiếu những nội dung của từng tiết học tập cho tới 35 tuần vô 2 kì chung những thầy giáo viên thuận tiện cho tới việc lên plan biên soạn bài bác và giảng dạy dỗ. Đồng thời những em học viên cầm được lịch trình học tập nhằm sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp đạt sản phẩm cao. Thầy cô hãy chuyển vận về thực hiện tư liệu nhằm đối chiếu với lịch trình, số báo giảng tuy nhiên bản thân đang được giảng dạy dỗ. Chúc thầy cô dạy dỗ tốt!

Xem thêm: đề thi thử đại học sư phạm hà nội

 • Giáo án khối Tiểu Học (cả năm)
 • Giáo án PowerPoint những môn khối Tiểu Học
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần cấp cho Tiểu học
 • Kế hoạch dạy dỗ học tập những môn Tiểu Học theo đuổi Công văn 2345