phần mềm vẽ bảng biến thiên trong word

 

Vẽ bảng đổi thay thiên nhập Word

AIOMT Premium-Vẽ bảng đổi thay thiên bên trên Word nhanh chóng, đẹp mắt và chuẩn

Trong nội dung bài viết này, bản thân ra mắt với quý Thầy, Cô tác dụng vẽ bảng đổi thay thiên bên trên Word nhanh chóng, đẹp mắt và chuẩn chỉnh vì như thế dùng code Tikz và gửi trở nên hình họa thẳng bên trên Word

Bạn đang xem: phần mềm vẽ bảng biến thiên trong word

Bước 1: Truy cập nhập AIOMT Premium → CÔNG CỤ VẼ HÌNH →  BẢNG BIẾN THIÊN

Tool AIOMT Premium tương hỗ những bảng đổi thay thiên cơ bản: Hàm số hàng đầu, hàm số bậc nhị, hàm số bậc tía, hàm trùng phương, hàm số hàng đầu bên trên hàng đầu, hàm số bậc nhị bên trên hàng đầu và hàm nhiều thức lúc không biết hàm tuy nhiên chỉ mất bảng đổi thay thiên.

Bước 2: Sau Lúc tiếp tục đem code Latex, tiếp sau gửi code về hình: Học Toán trung học cơ sở → Convert Tikz đồ sộ Image

1. Vẽ bảng đổi thay thiên của hàm số bậc nhất

Thầy, Cô nhập lốt của thông số $a$, và nếu như muốn hiện tại $y'$ thì nhằm như hình bên trên và Search Engine Results Page như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

Nếu quý Thầy, Cô không thích xuất hiện tại $y'$ thì tùy lựa chọn như hình sau: (Tick nhập ko hiện tại $y'$)

Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

2. Vẽ bảng đổi thay thiên hàm số bậc hai

Quý Thầy, Cô nhập độ quý hiếm của thông số $a$, $b$ và $c$ và nếu như muốn hiện tại $y'$ thì nhằm như hình bên trên và Search Engine Results Page như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

Nếu quý Thầy, Cô không thích xuất hiện tại $y'$ thì tùy lựa chọn như hình sau: (Tick nhập ko hiện tại $y'$)

Xem thêm: Bongdalu chức năng đáng tin cậy cho người yêu thể thao trên 90P TV

Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

3. Vẽ bảng đổi thay thiên hàm số bậc ba

Quý Thầy, Cô nhập theo lần lượt độ quý hiếm của thông số $a$, $b$, $c$ và $d$. Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image) - Tùy nhập hàm số Thầy, Cô nhé! Mình chỉ minh họa hàm số $y=x^3+2x^2+3x+4$

4. Vẽ bảng đổi thay thiên hàm số trùng phương

Quý Thầy, Cô nhập thông số của $a$, $b$ và $c$. Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image) - Hàm số minh họa là $y=x^4-4x^2-2$

5. Vẽ bảng đổi thay thiên hàm số hàng đầu bên trên bậc nhất

Thầy, Cô nhập độ quý hiếm của thông số. $a$, $b$, $c$ và $d$. Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

6. Vẽ bảng đổi thay thiên hàm số bậc nhị bên trên bậc nhất

Thầy, Cô nhập độ quý hiếm của thông số. $a$, $b$, $c$, $d$ và $e$. Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

7. Vẽ bảng đổi thay thiên của hàm nhiều thức lúc không biết hàm số

Giả sử Thầy, Cô cần thiết Word hóa 1 đề thi đua đem đề cương như hình sau

Thầy, Cô cần thiết nhập những thông số kỹ thuật như hình: Giá trị của $x$, lốt của $f'(x)$, độ quý hiếm của $f(x)$. Kết ngược trả về như sau (sau Lúc tiếp tục Convert Tikz đồ sộ Image)

Xem thêm: ma ca rong


Lưu ý: Để dùng tác dụng Convert Tikz đồ sộ Image nhập Word, PC của Thầy, Cô cần thiết thiết lập đặt

  • Miktex hoặc Texlive
  • Ghost Script
  • Image Magick
  • Và gói mệnh lệnh Tkz-Eu cũ {alertWarning}