nhân ngư


Nhân Ngư là 1 trong Solo Killer, đấy là tầm quan trọng upgrade của Kẻ Phóng Hoả

Mô miêu tả tầm quan trọng nhập game[]

  • Vào đêm hôm, lựa chọn thân phụ người đùa nhằm ham hoặc. Vào tối ngày sau chúng ta cũng có thể lựa chọn lên đến mức nhị người đùa nhập số những người dân bị ham hoặc nhằm thịt. Đêm tiếp sau đó, chúng ta cũng có thể thịt người đùa bị ham hoặc sót lại hoặc ham hoặc thân phụ người đùa mới nhất. Nếu chúng ta bị thịt, những người dân đùa bị ham hoặc cũng sẽ ảnh hưởng giết
  • Hào Quang : Unknown

Điều khiếu nại chiến thắng[]

  • Nhận Ngư tiếp tục thắng nếu như là kẻ sau cùng còn sinh sống sót

Thông tin cẩn ngoài lề[]

  • Nhân Ngư được ra mắt nhằm demo nghiệm ở nhập chính sách Sandbox cùng theo với Sói Độc Tố vào trong ngày 26 mon 6 năm 2023
  • Những người bị ham hoặc tiếp tục cảm nhận được một lưu ý bị ham hoặc tự Nhân Ngư tương tự động như Nhà Giả Kim
  • Khác với Kẻ Phóng Hoả, Kẻ Đặt Bom và Nhà Giả Kim thì Nhân Ngư ko thể ham hoặ những người dân đùa được bảo vệ