nguyên hàm 1/e^x+1

Tính \(\int\frac{dx}{1+e^x}\)

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/e^x+1

Trả điều (1)

 • Lời giải:

  \(\int \frac{dx}{e^x+1}=\int \frac{e^xdx}{e^x(e^x+1)}=\int \frac{d(e^x)}{e^x(e^x+1)}=\int \left ( \frac{d(e^x)}{e^x}-\frac{d(e^x+1)}{e^x+1} \right )\)

  \(=\ln|e^x|-ln|e^x+1|+c=x-\ln(e^x+1)+c\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, chúng ta chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi chúng ta suy nghĩ về trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các tình huống cố ý spam câu vấn đáp hoặc bị báo xấu xí bên trên 5 đợt có khả năng sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

ZUNIA9

Các thắc mắc mới

 • Khối lập phương đem từng nào mặt mày bằng phẳng đối xứng

  Khối lập phương đem từng nào mặt mày bằng phẳng đối xứng

  09/11/2022 |   9 Trả lời

 • Cho hình chóp S.ABCD đem đ nó ABCD là hình vuông vắn đem cạnh vì như thế a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD vì như thế 45o. Tính theo dõi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  giải gom e với ạ

  18/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp S.ABCD đem đ nó ABCD là hình vuông vắn đem cạnh vì như thế a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD vì như thế 45o. Tính theo dõi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Cho hình chóp S.ABCD đem đ nó ABCD là hình vuông vắn đem cạnh vì như thế a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng phẳng ABCD, góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mày bằng phẳng ABCD vì như thế 45o. Tính theo dõi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm thể tích của khối cầu đem 2 lần bán kính vì như thế 4.

  Tính thể tích

  21/12/2022 |   3 Trả lời

 • nguyên hàm

  nguyên hàm của x^2/căn(x^2+4)

  14/01/2023 |   1 Trả lời

 • toán tư duy

  điền 2 số không đủ nhập sản phẩm số

  5 16 36 72 120 180 ... ... 

  ai giải gom bản thân và phân tích và lý giải cơ hội giải với ạ

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí Oxyz, phương trình của mặt mày bằng phẳng (P) trải qua điểm M(-2;3;1) và tuy nhiên song với mặt mày bằng phẳng (Q): 4x-2y+3z-5=0 là

  A. 4x-2y-3z-11=0

  B. - 4x+2y-3z+11=0

  C. 4x-2y+3z+11=0

  D. 4x+2y+3z+11=0

  Mọi người gom bản thân với!!!

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, cho tới điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

  Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, cho tới điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường trực tiếp trải qua điểm M và tách cả hai tuyến đường trực tiếp \(d_1, d_2\) tại nhì điểm A, B. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB bằng

  A. \(\sqrt{38}\)

  B. \(2\sqrt{10}\)

  C. 8.

  D. 12.

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 đem ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  1. Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy nhiên song d2 đem ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  26/03/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

  Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt mày bằng phẳng \(\left( ABC \right)\).

  A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

  C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tính tổng \(T\) toàn bộ những nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

  A. \(T=\frac{13}{4}\).    

  B. \(T=3\).                    

  C. \(T=\frac{1}{4}\).   

  D. \(T=2\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, đem đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và đem đồ vật thị như hình vẽ

  Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, đem đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và đem đồ vật thị như hình vẽ

  Số điểm cực kỳ tè của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

  A. 1.                               

  Xem thêm: công thức bán kính đường tròn nội tiếp

  B. 2.                             

  C. 3.                             

  D. 5.

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và đem \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

  Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và đem \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

  A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

  B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

  C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

  D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tập phù hợp những điểm trình diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

  Tập phù hợp những điểm trình diễn số phức \(z\) vừa lòng \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng liền mạch đem phương trình

  A. \(8x-6y-25=0\).          

  B. \(8x-6y+25=0\).       

  C. \(8x+6y+25=0\).      

  D. \(8x-6y=0\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Có từng nào số vẹn toàn \(x\) vừa lòng \(\left[ {{3}^{2x}}-{{4.3}^{x+1}}+27 \right]\left[ {{\log }_{3}}\left( x+1 \right)+x-3 \right]\le 0\)

  A. \(2\).                           

  B. \(4\).                         

  C. \(1\).                        

  D. \(3\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) đem \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) đem \({BC=2a}\).

  Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) đem \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) đem \({BC=2a}\). Khoảng cơ hội kể từ \({A}'\) cho tới mặt mày bằng phẳng \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ tiếp tục cho tới.

  A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và đem bảng thay đổi thiên như sau:

  Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số \(m\) sao cho tới phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) đem nhì nghiệm phân biệt bên trên khoảng chừng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

  A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  15/05/2023 |   1 Trả lời

 • Xét những số phức \(\text{w}\), \(z\) vừa lòng \(\left| \text{w}+i \right|=\frac{3\sqrt{5}}{5}\) và \(5w=\left( 2+i \right)\left( z-4 \right)\). Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức \(P=\left| z-2i \right|+\left| z-6-2i \right|\).

  A. \(7\).                           

  B. \(2\sqrt{53}\).          

  C. \(2\sqrt{58}\).          

  D. \(4\sqrt{13}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) nhằm phương trình \(x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]\) đem nhì nghiệm phân biệt.

  A. \(m\in \left( -1\,;\,0 \right)\).                           

  B. \(m\in \left( -2\,;\,0 \right)\).           

  C. \(m\in \left( -1\,;\,+\infty  \right)\).                                 

  D. \(m\in \left[ -1\,;\,0 \right)\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Số gửi gắm điểm của đồ vật thị hàm số với trục hoành

  y = x4 - x2 -22020 với trục hoành 

  18/05/2023 |   0 Trả lời

 • y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. dò xét m nhằm hàm số nghịch ngợm thay đổi bên trên đoạn có tính nhiều năm vì như thế 4

  y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. dò xét m nhằm hàm số nghịch ngợm thay đổi bên trên đoạn có tính nhiều năm vì như thế 4

  24/05/2023 |   0 Trả lời

 • tìm toàn bộ những hàm thỏa mãn: f(x^2+y+f(y))=(f(x))^2+2y , từng x,nó nằm trong R giải hộ bản thân đề hsg này với ạ

  tìm toàn bộ những hàm f(x2+y+f(y))=(f(x))2+2y , từng x,nó nằm trong R

  31/05/2023 |   0 Trả lời

 • Bài 4 làm thế nào giải mn

  Cứu câu 4

  09/06/2023 |   0 Trả lời

 • tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m cực kỳ tè bên trên x=1

  giúp em giải việc này với ạ:
  tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m cực kỳ tè bên trên x=1

  09/06/2023 |   1 Trả lời

 • Giải:

  ảnh phía trên ạ absfiinwanfandajngaibgierabai

  01/08/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: đề thi chuyên anh lớp 10 tphcm 2020 2021