nghiệm của phương trình sin x + cos x = 1 là

Câu hỏi:

04/06/2020 33,229

Bạn đang xem: nghiệm của phương trình sin x + cos x = 1 là

C. k2π, k hoc π2+k2π, k

Đáp án chủ yếu xác

D. π4+k2π, k hoc π2+k2π, k

Nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1 là: A.k2pi, k nằm trong Z B.pi/4+k2pi,k nằm trong Z (ảnh 1)

Chọn C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghiệm của phương trình cos2x3sin2x=1+sin2x là:

A. kπ, k hoặc -π3+k2π, k

B. kπ, k hoặc π3+, k

C. kπ, k hoặc -π3+k2π, k

D. kπ, k hoặc -π3+, k

Câu 2:

Tổng những nghiệm của phương trình cos2x – sin2x = một trong khoảng chừng (0; 2π) là:

A. 7 π/4

B. 14π/4

C. 15π/8

D. 13π/4

Câu 3:

Phương trình 3sin3x + cos3x = - 1 tương tự với phương trình này sau đây?

A. sin2x-π6=12

B. sin3x+π6=π6

Xem thêm: tập xác định của hàm số y = tan x

C. sin3x+π6=-12

D. sin3x+π6=12

Câu 4:

Tổng những nghiệm của phương trình cos2x - 3sin2x = 1 trong vòng (0;π) là:

A. 0

B. π

C. 2π

D. 2π/3

Câu 5:

Nghiệm của phương trình sin2x  sinxcosx = 1 là:

A. π2+kπ, k hoc -π4+kπ, k

B. π2+kπ, k hoc π4+kπ, k

C. π2+k2π, k hoc -π4+k2π, k

D. π2+k2π, k hoc π4+k2π, k

Câu 6:

Tập nghiệm của phương trình: sinx + 3cosx = - 2 là:

A. -5π6+kπ,k

B. -5π6+k2π,k

C. -π2+kπ,k

D. π6+k2π,k

Xem thêm: toán 10 bài 8 tổng và hiệu của hai vectơ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK