một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ

Câu hỏi:

04/08/2020 2,269

Bạn đang xem: một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Diện tích của một hình vuông vắn nhỏ là:            100  :  4  =  25(cm2)

Vì 25 = 5 x 5 nên cạnh của một hình vuông vắn nhỏ là 5cm

Vậy, chu vi của hình vuông vắn nhỏ là:            5  x  4  =  20(cm)

                                                                                              Đáp số: 20cm

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân số thập phân 83410 được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2:

Số phù hợp ghi chép nhập địa điểm chấm (…) nhằm 3kg3g = ………kg là: 

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

Xem thêm: trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của

D. 3,0003

Câu 3:

Cho những số thập phân: 42,538 ;  41,835 ; 42,358 ; 41,538. Số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

Câu 4:

Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm

(43 tạ 2kg  -  25 tạ 34kg)  x  3  = ………tấn…..…..kg

Câu 5:

Tìm x, biết  x + 110x56 = 3 - 76

Câu 6:

Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đầy đủ mang đến 120 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn tiếp tục sở hữu một trong những người cho tới thêm thắt nên số gạo ê chỉ đầy đủ ăn nhập 30 ngày. Hỏi số người cho tới thêm thắt là từng nào ? (Mức ăn của từng người như nhau)

A- 50 người

B- 60 người

C- 70 người

D- 80 người

TÀI LIỆU VIP VIETJACK