một hình lục giác lồi có bao nhiêu đường chéo

Câu hỏi:

19/06/2021 7,503

Bạn đang xem: một hình lục giác lồi có bao nhiêu đường chéo

Đáp án A

Số những lối chéo cánh của nhiều giác lồi 6 cạnh bằng n(n3)2=6(63)2=9

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi góc nhập của lục giác đều là:

Câu 2:

Tổng số đo những góc của hình nhiều giác n cạnh là 14400 thì số cạnh n là:

Câu 3:

Cho nhiều giác 8 cạnh, số lối chéo cánh của nhiều giác bại liệt là:

Câu 4:

Tổng số đo những góc của hình nhiều giác n cạnh là 16200 thì số cạnh n là:

Câu 5:

Mỗi góc nhập của nhiều giác đều n cạnh là:

Câu 6:

Cho ABCDEF là hình lục giác đều. Hãy lựa chọn câu sai:

Câu 7:

Xem thêm: chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác

Cho nhiều giác 9 cạnh, số lối chéo cánh của nhiều giác bại liệt là:

Câu 8:

Tổng số đo những góc của nhiều giác đều 9 cạnh là:

Câu 9:

Một nhiều giác sở hữu số lối chéo cánh là 54 thì sở hữu số cạnh là:

Câu 10:

Số đo từng góc nhập và ngoài của nhiều giác đều 8 cạnh theo thứ tự là:

Câu 11:

Số đo từng góc nhập và ngoài của ngũ giác đều là:

Câu 12:

Tổng số lối chéo cánh của ngũ giác lồi là:

Câu 13:

Tổng số đo những góc của nhiều giác đều 7 cạnh là:

Câu 14:

Một nhiều giác sở hữu số lối chéo cánh là 44 thì sở hữu số cạnh là:

Câu 15:

Cho ABCDEF là hình ngũ giác đều. Hãy lựa chọn câu sai:

Xem thêm: trên đường tròn cung có số đo 1 rad là