một hình lăng trụ có đúng 11 cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a, b là những số dương. Biết

 limx-(9x2-a x+27x3+bx2+53) =727  . Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của ab

A. 4918

B. 5934

C. 4358

D. 7568

Câu 2:

Cho hàm số y = f(x) xác ấn định bên trên R thỏa mãn limx2f(x)-16x-2=12  . Tính giới hạn limx25f(x)-163-4x2+2x-8

A. 524

B. 15

C. 512

D. 14

Câu 3:

Giá trị limx-x2-3x+6+2x2x-3  bằng

A. 12

B. 917

C. 32

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lý 7 chương 1

D. 1

Câu 4:

Có từng nào độ quý hiếm m nguyên nằm trong đoạn [-20; 20] để limx-(mx+2)(m-3x2) =-

A. 21

B. 22

C. 20

D. 41

Câu 5:

Biết rằng limx+(x2+1x-2+ax -b)=-5 . Tính tổng a+b.

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 6:

Có toàn bộ từng nào cơ hội xếp 6 cuốn sách không giống nhau vào trong 1 mặt hàng ngang bên trên giá chỉ sách?

A. 5!

B. 65

C. 6!

D. 66

TÀI LIỆU VIP VIETJACK