mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh

Câu hỏi:

24/07/2020 11,081

Bạn đang xem: mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết thiết bị thị hàm số y=x4+bx2+c chỉ với cùng một điểm vô cùng trị là vấn đề với tọa phỏng 0;1 thì b và c vừa lòng ĐK nào?

A. b0 c=1

B. b<0 và c=1

C. b0 và c>0

D. b0 và c tùy ý

Câu 2:

Hàm số y=x3+3x221x1có 2 điểm vô cùng trị là x1,x2 thì tích x1.x2 bằng

A. –2

B. –7

C. 2

D. 7

Câu 3:

Với độ quý hiếm nào là của m thì hàm số y=x33mx2+3m21+m đạt cực lớn bên trên x=1

A. m=1

B. m=1

C. m=2

Xem thêm: lưỡi hái tử thần

D. m=2

Câu 4:

Khẳng tấp tểnh nào là sau đấy là đúng?

AHàm số y=tanx nghịch biến hóa bên trên khoảng 0;π2

BHàm số y=sinx đồng biến hóa bên trên khoảng 0;π

CHàm số y=cotx nghịch biến hóa bên trên khoảng 0;π

D. Hàm số y=cosx đồng biến hóa bên trên khoảng tầm 0;π

Câu 5:

Số lối tiệm cận của thiết bị thị hàm số y=x23x+24x2 là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAC=60°, hình chiếu của đỉnh S bên trên mặt mày bằng ABCD trùng với trọng tâm tam giác ABC, góc tạo nên bươi nhì mặt mày bằng SAC và ABCD là 60°. Khoảng cơ hội kể từ B cho tới mặt mày bằng SCD theo a bằng

A. 3a27

B. 9a27

C. a27

D. 3a7

Xem thêm: vua hai kich

TÀI LIỆU VIP VIETJACK