ma đạo tổ sư truyện tranh

Tên gốc: 魔道祖师

Tác fake đái thuyết: Mặc Hương Đồng Khứu – 墨香铜臭

Bạn đang xem: ma đạo tổ sư truyện tranh

Tác fake manhua: 狂风吹裤裆 (Tên không giống của Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm -毛糰小劍劍)

Lên màu: HAloggz

Link gốc: http://www.kuaikanmanhua.com/web/topic/1749/

Translator: Thanh Du

Editor: Tí, Jan Yang, Miêu

Note: Những chương VIP tiếp tục bịa pass, chương này không còn VIP tiếp tục tháo dỡ pass ^^

Chương nhá hàng

Chương 1                 Chương 2                 Chương 3

Chương 4                 Chương 5                 Chương 6

Chương 7                 Chương 8                 Chương 9

Chương 10                 Chương 11               Chương 12

Chương 13                 Chương 14               Chương 15

Chương 16                 Chương 17               Chương 18

Chương 19                 Chương 20                Chương 21

Chương 22                 Chương 23                 Chương 24

Chương 25                 Chương 26                 Chương 27

Chương 28                 Chương 29                 Chương 30

Chương 31                 Chương 32                 Chương 33

Chương 34                 Chương 35                  Chương 36

Chương 37                 Chương 38                  Chương 39

Chương 40                 Chương 41                  Chương 42

Chương 43                 Chương 44                  Chương 45

Chương 46                 Chương 47                  Chương 48

Chương 49                 Chương 50                  Chương 51

Chương 52                 Chương 53                  Chương 54

Chương 55                 Chương 56                  Chương 57

Chương 58                 Chương 59                  Chương 60

Chương 61                 Chương 62                  Chương 63

Chương 64                 Chương 65                  Chương 66

Chương 67                 Chương 68                  Chương 69

Chương 70                 Chương 71                  Chương 72

Chương 73                 Chương 74                   Chương 75

Chương 76                 Chương 77                   Chương 78

Xem thêm: trịnh khải

Chương 79                 Chương 80                   Chương 81

Chương 82                 Chương 83                   Chương 84

Chương 85                 Chương 86                   Chương 87

Chương 88                 Chương 89                  Chương 90

Chương 91                 Chương 92                   Chương 93

Chương 94                 Chương 95                   Chương 96

Chương 97                 Chương 98                   Chương 99

Chương 100                 Chương 101                  Chương 102

Chương 103                 Chương 104                   Chương 105

Chương 106                  Chương 107                   Chương 108

Chương 109                  Chương 110                   Chương 111

Chương 112                  Chương 113                   Chương 114

Chương 115                  Chương 116                   Chương 117

Chương 118                  Chương 119                   Chương 120

Chương 121                  Chương 122                   Chương 123

Chương 124                  Chương 125                   Chương 126

Chương 127                   Chương 128                    Chương 129

Chương 130                   Chương 131                    Chương 132

Chương 133                   Chương 134                    Chương 135

Chương 136                   Chương 137                    Chương 138

Chương 139                   Chương 140                    Chương 141

Chương 142                  Chương 143                    Chương 144

Chương 145                  Chương 146                    Chương 147

Chương 148                   Chương 149                   Chương 150

Chương 151                  Chương 152                   Chương 153

Chương 154

Chương 259 (hoàn)

Chương cuối – Phân đoạn cấm trẻ con con

Ảnh chế + meme

Thi phảng phất bản thân lỡ quên update mục lục thì chúng ta cứ nhập trang chủ nhưng mà gọi chương mới nhất nhé…

Link album bên trên page (vào gọi com phấn khởi lắm =)))

Chương nhá mặt hàng                     Chương 1+2

Chương 3                              Chương 4+5

Xem thêm: doraemon và nobita

Album hình họa chế + meme

Pass: Khúc ca nhưng mà Lam Vong Cơ hát mang lại Ngụy Vô Tiện nghe mặt đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, 8 kí tự động ko lốt ko cơ hội ko hoa.

Nếu ko giải được pass rất có thể nhập trên đây đọc