kiểm tra đại số 10 chương 2 violet

Tìm dò xét Đề ganh đua, Kiểm tra

ĐỀ KT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 2 (TL+TN)

Bạn đang xem: kiểm tra đại số 10 chương 2 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Nam
Ngày gửi: 21h:45' 18-10-2017
Dung lượng: 203.6 KB
Số lượt tải: 3758

Xem thêm: công thức bán kính đường tròn nội tiếp

Sở GD-ĐT Tỉnh Tỉnh Bình Định ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Môn: Đại số 10
Thời gian: 45 phút
Họ thương hiệu học tập sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Lớp: 10A . . .

Mã đề: 158

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1. Tập xác lập của hàm số là :
A.R B.(1; 1) C.R {-1} D.R {1; 1}
Câu 2. Hàm số nó = ( 2 + m )x + 3m nghịch ngợm vươn lên là Khi :
A.m >-2 B.m -2 C.m > 2 D.m =2
Câu 3. Với độ quý hiếm nào là của k thì loại thị hàm số nó = (k - 1)x - 2 tuy nhiên song với trục hoành.
A.k = 1 B.k= -1 C.k 1 D.k > 1
Câu 4. Tọa chừng uỷ thác điểm của loại thị nhị hàm số và
A.(-1;6) B.(1;2) C.(0;4) D.(-1;-2 )
Câu 5. Chọn mệnh đề đích thị trong những mệnh đề sau:
A.Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung thực hiện trục đối xứng.
B.Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục hoành thực hiện trục đối xứng.
C.Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung thực hiện trục đối xứng.
D.Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành thực hiện trục đối xứng.
Câu 6. Parabol trải qua và với phương trình là:
A B C D
Câu 7. Cho hàm số bậc hai: với loại thị đỉnh của được xác lập vì chưng công thức nào là ?
A B C D
Câu 8. Hàm số f(x) = là :
A.Hàm số lẻ B.Hàm số vừa vặn chẵn, vừa vặn lẻ
C.Hàm số ko chẵn, ko lẻ D.Hàm số chẵn
Câu 9. Đồ thị hàm số trải qua điểm với tọa độ:
A B C D
Câu 10. Hàm số bậc nhị nào là tại đây với bảng vươn lên là thiên như hình vẽ
/
A B C D
Câu 11. Hàm số nó = x2 - 4x + 1
A.Đồng vươn lên là bên trên khoảng tầm 2) và nghịch ngợm vươn lên là bên trên khoảng tầm (2; )
B.Nghịch vươn lên là bên trên khoảng tầm 0) và đồng vươn lên là bên trên khoảng tầm (0;
C.Nghịch vươn lên là bên trên khoảng tầm 2) và đồng vươn lên là bên trên khoảng tầm (2; +
D.Đồng vươn lên là bên trên khoảng tầm 0) và nghịch ngợm vươn lên là bên trên khoảng tầm (0; ).
Câu 12. Cho hai tuyến phố trực tiếp (d1): nó = x + 100 và (d2): nó = x + 100 . Mệnh đề nào là tại đây đúng?
A.d1 và d2 tuy nhiên song với nhau; B.d1 và d2 trùng nhau;
C.d1 và d2 rời nhau; D.d1 và d2 vuông góc.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1: Tìm tập luyện xác lập của hàm số sau:

Bài 2: Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:
Bài 3: Cho hàm số nó = ax2 + bx + 3:
a) Tìm a, b biết parabol với trục đối xứng x = -2 và trải qua A(-1;0)
b) Lập bảng vươn lên là thiên và vẽ loại thị hàm số bên trên Khi a = 1 ; b = 4

Sở GD-ĐT Tỉnh Tỉnh Bình Định ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Môn: Đại số 10
Thời gian: 45 phút
Họ thương hiệu học tập sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Lớp: 10A . . .

Mã đề: 192

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1. Hàm số nó = ( 2 + m )x + 3m nghịch ngợm vươn lên là Khi :
A.m > 2 B.m =2 C.m >-2 D.m -2
Câu 2. Cho hàm số bậc nhị

Xem thêm: tìm m để hàm số đồng biến trên đoạn


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác