khối đa diện đều loại 4 3 có số đỉnh là

Câu hỏi:

16/01/2020 27,693

Bạn đang xem: khối đa diện đều loại 4 3 có số đỉnh là

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn C

Khối nhiều diện đều loại 4;3 là khối lập phương nên với 8 đỉnh.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối nhiều diện đều loại 4;3 là:

A. Khối lập phương

B. Khối chén bát diện đều

C. Khối vỏ hộp chữ nhật

D. Khối tứ diện đều

Câu 2:

Khối lập phương là khối nhiều diện đều loại:

A. {5;3}

B. {3;4}

C.{4;3}

D. {3;5}

Câu 3:

Có từng nào loại khối nhiều diện đều tuy nhiên từng mặt mũi của chính nó là 1 trong tam giác đều?

A. 3

B. 1

C. 5

D. 2

Câu 4:

Số hình nhiều diện lồi trong những hình sau đây là

Xem thêm: cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9

Câu 5:

Khối nhị mươi mặt mũi đều nằm trong loại nào là sau đây?

A. 3;4

B. 4;3

C. 3;5

D. 5;3

Câu 6:

Vật thể nào là sau đây ko cần là khối nhiều diện?

Câu 7:

Khối nhiều diện đều loại p,q là khối nhiều diện với đặc điểm:

A. mỗi mặt mũi là nhiều giác đều p cạnh và từng đỉnh là đỉnh công cộng của chính q mặt mũi.

B. có p mặt là nhiều giác đều và từng đỉnh là đỉnh công cộng của đúng q cạnh.

C. có p mặt là nhiều giác đều và mỗi mặt có q cạnh.

D. có q mặt là nhiều giác đều và mỗi mặt có p cạnh.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK