khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Câu hỏi:

06/06/2020 19,493

A. 12 đỉnh

Bạn đang xem: khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A

Khối đôi mươi mặt mũi đều nằm trong loại (3 ;5), nên tao với 3.đôi mươi = 5d, suy đi ra d = 12

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối 12 mặt mũi đều là khối nhiều diện đều nằm trong loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Câu 2:

Khối đôi mươi mặt mũi đều phải có từng nào cạnh?

A. 20 cạnh

B. 28 cạnh

C. 30 cạnh

D. 40 cạnh

Câu 3:

Trong những hình nhiều diện đều sau, hình nào là với số đỉnh nhỏ rộng lớn số mặt?

A. Hình tứ diện đều

B. Hình lập phương

Xem thêm: onet

C. hình 12 mặt mũi đều

D. hình đôi mươi mặt mũi đều

Câu 4:

Các mặt mũi của khối 12 mặt mũi đều là những nhiều giác nào?

A. Tam giác đều

B. hình vuông

C. ngũ giác đều

D. lục giác đều

Câu 5:

Các mặt mũi của khối đôi mươi mặt mũi đều là những nhiều giác nào?

A. Tam giác đều

B. hình vuông

C. ngũ giác đều

D. lục giác đều

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?

A. Tồn bên trên hình nhiều diện đều nhưng mà những mặt mũi của chính nó là những tam giác đều

B. Tồn bên trên hình nhiều diện đều nhưng mà những mặt mũi của chính nó là những hình vuông

C. Tồn bên trên hình nhiều diện đều nhưng mà những mặt mũi của chính nó là những ngũ giác đều

D. Tồn bên trên hình nhiều diện đều nhưng mà những mặt mũi của chính nó là những lục giác đều

Xem thêm: kẻ hủy diệt: thời đại genisys

TÀI LIỆU VIP VIETJACK