hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt

YOMEDIA

Bạn đang xem: hình đa diện dưới đây có bao nhiêu mặt

 • Câu hỏi:

  Hình nhiều diện tiếp sau đây bao gồm từng nào mặt?

  • A. 13
  • B. 8
  • C. 11
  • D. 9

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình nhiều diện tiếp sau đây bao gồm 11 mặt mày.

Mã câu hỏi: 185098

Xem thêm: bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hình nhiều diện tiếp sau đây bao gồm từng nào mặt?
 • Cho a là số thực dương tùy ý, bởi vì bao nhiêu?
 • Cho hàm số hắn = f(x) đem trang bị thị như hình vẽ.
 • Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD đem cạnh lòng bởi vì và tam giác SAC đều.
 • Cho khối vỏ hộp hoàn toàn có thể tích bởi vì 12a3 và diện tích S mặt mày lòng 4a2. Chiều cao của khối vỏ hộp vẫn cho tới bởi vì bao nhiêu?
 • Cho hàm số hắn =f(x) liên tiếp bên trên đoạn [-3;1] và đem trang bị thị như hình vẽ.
 • Cho hàm số đem bảng vươn lên là thiên là:
 • Đồ thị hàm số mang trong mình 1 đàng tiệm cận đứng là
 • Tập xác lập của hàm số \(y = {\left( {3x - 1} \right)^{ - 4}}\) là
 • Tìm luyện xác lập của hàm số \(y = \ln \left( {2x - 1} \right)\).
 • Cho là số thực dương tùy ý, bởi vì độ quý hiếm này bên dưới đây?
 • Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' đem lòng là tam giác đều cạnh a và . Tính thể tích của khối lăng trụ vẫn cho tới.
 • Cho hàm số hắn = f(x) đem bảng vươn lên là thiên như sau: Giá trị cực lớn của hàm số vẫn cho rằng giá chỉ t
 • Cho hàm số hắn = f(x) đem trang bị thị như hình vẽ
 • Đường cong nhập hình vẽ là trang bị thị của hàm số này bên dưới đây?
 • Số đỉnh của khối chén bát diện đều là mấy?
 • Cho là những số thực dương và không giống thỏa mãn nhu cầu . Giá trị của bằng
 • Số những độ quý hiếm vẹn toàn của nhằm hàm số đồng vươn lên là bên trên khoảng chừng là bao nhiêu?
 • Đường cong nhập hình vẽ là trang bị thị của hàm số này bên dưới đây?
 • Đạo hàm của hàm số bên trên khoảng chừng là
 • Với a là số thực dương tùy ý, bởi vì độ quý hiếm này sau đây?
 • Đồ thị hàm số này tiếp sau đây đem đàng tiệm cận ngang qua quýt điểm A(2;3).
 • Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích bởi vì và độ cao bởi vì . Diện tích mặt mày lòng của khối chóp vẫn cho tới bởi vì bao nhiêu?
 • Cho khối chóp S.ABCD đem lòng là hình vuông vắn cạnh , SA vuông góc với mặt mày bằng lòng và . Thể tích của khối chóp vẫn cho tới bởi vì bao nhiêu?
 • Cho hàm số hắn = f(x) đem bảng vươn lên là thiên như sau: Số nghiệm của phương trình là:
 • Số những đàng tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) của trang bị thị hàm số vẫn cho tới bằng
 • Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích bẳng , gọi là trung điểm , là vấn đề bên trên cạnh sao cho tới . Thể tích khối chóp bởi vì độ quý hiếm này bên dưới đây?
 • Cho khối vỏ hộp ABCD.A'B'C'D' hoàn toàn có thể tích là V, gọi O là gửi gắm điểm của AC và BD. Tính thể tích của khối chóp O.A'B'C'D'.
 • Cho hàm số hắn = f(x) đem bảng xét vệt của f'(x) như sau: Hàm số nghịch ngợm vươn lên là bên trên khoảng chừng này bên dưới đây?
 • Cho hàm số thỏa mãn nhu cầu . Mệnh đề này tiếp sau đây đúng?
 • Đạo hàm của hàm số là
 • Cho hàm số đem đạo hàm , . Số điểm vô cùng trị của hàm số vẫn cho tới là
 • Cho khối vỏ hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' đem AB = a, AD = 2a và . Tính thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật vẫn cho tới.
 • Đạo hàm của hàm số là gì
 • Đồ thị hàm số đem 2 điểm vô cùng trị là và . Tính diện tích S tam giác (với là gốc tọa độ).
 • Đồ thị hàm số hạn chế đường thẳng liền mạch (m là tham lam số) bên trên nhị điểm phân biệt A và B, độ quý hiếm nhỏ nhất của AB bởi vì bao nhiêu?
 • Điểm vô cùng đái của trang bị thị hàm số là vấn đề này sau đây?
 • Cho khối chóp đem lòng là tam giác đều cạnh , vuông góc với mặt mày bằng lòng và khoảng cách kể từ cho tới mặt mày bằng bởi vì . Tính thể tích khối chóp vẫn cho tới
 • Số những độ quý hiếm vẹn toàn của nhằm hàm số đem luyện xác lập là khoảng chừng là bao nhiêu?
 • Biết với a, b, c là những số vẹn toàn dương. Giá trị của abc bởi vì bao nhiêu?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: tổng hợp công thức vật lý 10 chương 4