hình chóp tứ giác là hình chóp có

Câu hỏi:

16/08/2019 13,538

Bạn đang xem: hình chóp tứ giác là hình chóp có

B. Tất cả những mặt mày là tứ giác

C. Mặt lòng là tứ giác

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí cho tới 4 điểm ko đồng phẳng lì. cũng có thể xác lập được từng nào mặt mày phẳng lì phân biệt kể từ những điểm đang được cho?

A. 6

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 2:

Có từng nào địa điểm kha khá của 2 đường thẳng liền mạch nhập ko gian?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3:

Cho đường thẳng liền mạch a và mp (P) nhập không khí. Có từng nào địa điểm kha khá của a và (P):

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Nếu nhì mặt mày phẳng  phân biệt sở hữu điểm cộng đồng thì toàn bộ những điểm cộng đồng của bọn chúng tiếp tục ở trên:

Xem thêm: hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d

A. Một đàng tròn trĩnh.

B. Một đoạn thẳng

C. Một đường thẳng liền mạch.

D. Nằm tùy ý

Câu 5:

Cho hai tuyến đường trực tiếp phân biệt nằm trong phụ thuộc một phía phẳng lì. Có từng nào địa điểm kha khá thân thích hai tuyến đường trực tiếp đó?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Cho hình tứ diện ABCD. Khẳng quyết định nào là sau đấy là đúng?

A. AB và CD hạn chế nhau.

B. Bốn điểm A, B, C, D ko đồng phẳng lì.

C. Bốn điểm A, B, C, D trực tiếp sản phẩm.

D. AC và BD hạn chế nhau.

Câu 7:

Một mặt mày phẳng lì được xác lập nếu như biết:

A. Bốn điểm ko trực tiếp hàng

B. Một điểm và một đường thẳng liền mạch.

C. Hai đường thẳng liền mạch.

D. Ba điểm ko trực tiếp sản phẩm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK