hàm số y=2/x^2+1

Câu hỏi:

06/08/2020 84,158

Bạn đang xem: hàm số y=2/x^2+1

A. 0;+.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=x+mx1 (m là thông số thực) thỏa mãn min2;4y=3. Mệnh đề này sau đây đúng?

A. m < -1

B. 3<m4.

C. m > 4

D. 1m<3.

Câu 2:

Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+da0 có vật dụng thị như hình vẽ mặt mũi. Mệnh đề này bên dưới đấy là đúng? 

A. a>0,b>0,c>0,d>0.

B. a>0,b>0,c=0,d>0.

C. a>0,b<0,c=0,d>0.

D. a>0,b>0,c<0,d>0.

Câu 3:

Tìm m nhằm phương trình: x33x2+mx+2m=0 có 3 nghiệm phân khác biệt trở thành 1 cấp cho số cộng:

A. m3;+.

B. m.

Xem thêm: đề thi toán vào 10 hà nội 2018

C. m = 3

D. m;3.

Câu 4:

Một người chạy vô thời hạn 1 giờ, véc tơ vận tốc tức thời v(km/h) tùy theo thời hạn t(h) với vật dụng thị là 1 trong những phần của đàng parabol với đỉnh I12;8 và trục đối xứng tuy vậy song với trục tung như hình mặt mũi. Tính quãng đàng s người ê chạy được trong tầm thời hạn 45 phút, kể từ thời điểm chính thức chạy.

A. s = 4 (km)

B. s = 2,3 (km)

C. s = 4,5 (km)

D. s = 5,3 (km)

Câu 5:

Cho Fx=13x3 là một vẹn toàn hàm của hàm số fxx. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f '(x).lnx

A. f'xlnxdx=lnxx3+15x5+C.

B. f'xlnxdx=lnxx315x5+C.

C. f'xlnxdx=lnxx3+13x3+C.

D. f'xlnxdx=lnxx3+13x3+C.

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, O là kí thác điểm của AC và BD. Gọi M, N, P.. thứu tự là những điểm nằm trong cạnh SA, SB, SD. I là kí thác điểm của NP và SO. Biết SCMNP=Q. Khẳng lăm le này sau đấy là sai?

A. I=MDSO.

B. I=MQSO.

C. I=SOMNP.

D. I=MQNP.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK