hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu điểm cực trị

Câu hỏi:

03/08/2022 54,763

Bạn đang xem: hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu điểm cực trị

C. 0 hoặc 2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hàm số bậc ba: y=ax3+bx2+cx+d,(a0)

 

 

Nếu '0 thì y' ko thay đổi vệt bên trên R nên hàm số không tồn tại đặc biệt trị.

Nếu '>0 thì phương trình y'=0 luôn luôn với nhì nghiệm phân biệt x1,x2 và y' thay đổi vệt Khi x chạy qua x1,x2 nên hàm số đạt đặc biệt trị tại x1,x2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số nào là tại đây không tồn tại đặc biệt trị?

A. y=2x+2x+1

B. y=x3+3x2 

C. y=-x4+2x2+3

D. y=x+1x-2

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng tấp tểnh nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị bên trên x0 thì f'(x0)=0

B. Nếu hàm số đạt đặc biệt trị tại x0 thì hàm số không tồn tại đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0)=0 

C. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị tại x0 thì nó không tồn tại đạo hàm tại x0.

D. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị tại x0 thì f''(x0)>0 hoặc f''(x0)<0 

Câu 3:

Biết trang bị thị hàm số y=x3 -3x+1 có nhì điểm đặc biệt trị A,B . Khi tê liệt phương trình đường thẳng AB 

A. nó = x -2

Xem thêm: toán 9 ôn tập chương 2 hình học

B. nó = 2x -1

C. nó = -2x +1

D. nó = -x + 2

Câu 4:

Cho hàm số y = x4 -2x2 +3 . Khẳng tấp tểnh nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số với thân phụ điểm đặc biệt trị

B. Hàm số chỉ mất đích 2 điểm đặc biệt trị

C. Hàm số không tồn tại đặc biệt trị

D. Hàm số chỉ mất đích một điểm đặc biệt trị

Câu 5:

Điểm đặc biệt tè của hàm số y=-x3+3x+4 là

A. x = -1

B. x = 1

C. x = -3

D. x = 3 

Câu 6:

Cho hàm số y=f(x) xác tấp tểnh bên trên a,b và  x0 nằm trong đoạn a,b. Khẳng tấp tểnh nào là sau đó là xác minh đúng?

A. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị bên trên x0 thì f''(x0)<0 hoặc f''(x0)>0 

B. Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị tại x0 thì f''(x0)=0

C.Hàm số y=f(x) đạt đặc biệt trị tại x0 thì nó không tồn tại đạo hàm tại x0

D. Nếu hàm số đạt đặc biệt trị tại x0 thì hàm số không tồn tại đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0)=0

Xem thêm: từ 1 đến 100 có bao nhiêu số 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK