giáo án phụ đạo toán 8 cả năm

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Thu Hương
Ngày gửi: 22h:59' 24-10-2019
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 726

Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn:1/9/2019
Tiết 1
LUYỆN TẬP NHÂN ĐƠN THỨC , ĐA THỨC
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: HS bắt được quy tắc phép tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức.
2.Kĩ năng: Rèn tài năng nhân đơn thức, nhiều thức.sít dụng nhân đơn thức, nhiều thức nhập những Việc không giống.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự động review.
4.Định phía cải tiến và phát triển năng lực: Năng lực suy nghĩ tiếp xúc toán học tập.
II. Chuẩn bị :
-GV: Bảng phụ
-HS: phiếu tiếp thu kiến thức , cây bút dạ.
III. Hoạt động dạy dỗ học

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học tập sinh

Hoạt động 1 Ôn tập dượt lý thuyết
Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với tương đối nhiều thức ?

Hoạt động 2 Bài tập dượt vận dụng
Bài 1 : Làm tính nhân
a) x2(3x2+2x+1)
b) (2xy - x2 + 1)

4x2 (5x3 + 3x ( 1)

Bài 2
Tìm x biết:
a) 3x(12x-4) - 9x(4x-3) = 30

GV phía kéo theo HS làm

b) 5x ( 3x + 2) – 3x ( 5x – 1 ) = 26

Yêu cầu cả lớp đánh giá bài bác thực hiện của người tiêu dùng, so sánh với thành phẩm của tôi.
Hoạt động 3 Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại quy tắc.
Làm những bài bác tập dượt 1;2;3;4 SGK và những bài bác tập dượt SBT.

- Muốn nhân một đơn thức với 1 nhiều thức, tớ nhân đơn thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi với những tích cùng nhau.

Xem thêm: werewolf online

a) x2(3x2+2x+1) = (x2.3x2) + (x2 .2x) + (x2.1) = 3x4 + 2x3+x2 .

b) (2xy - x2 + 1) =(2xy.) - (x2.) + (1. )
=-+
c) = 4x2 . 5x3 + 4x2 .3x - 4x2.1
=20x5 + 12x3 - 4x2

HS tuân theo sự phía nhấn của GV
a) 3x(12x-4) - 9x(4x-3) = 30
3x.12x -3x.4 - 9x.4x - (-9x).3 = 30
36x2 -12x - 36x2 + 27x = 30
15x=30
x= 2.
Một HS lên bảng thực hiện, hS không giống thực hiện nhập vở.
b) 5x ( 3x + 2) – 3x ( 5x – 1 ) = 26
15x2 + 10x – 15x2 + 3x = 26
13x = 26
x = 2


------------------------------------------

Ngày soạn : 1/9/2019
Tiết 2

LUYỆN TẬP NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: HS bắt được quy tắc phép tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức.
2.Kĩ năng: Rèn tài năng nhân đơn thức, nhiều thức.sít dụng nhân đơn thức, nhiều thức nhập những Việc không giống.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự động review.
4.Định phía cải tiến và phát triển năng lực: Năng lực suy nghĩ tiếp xúc toán học tập.
II. Chuẩn bị:
-GV: bảng phụ.
-HS: Bút dạ, bảng group.
III. Hoạt động dạy dỗ - học

Hoạt động của GV-HS
Ghi bảng

Hoạt động 1 Ôn tập dượt lí thuyết
Phát biểu quy tắc nhân đâ thức với tương đối nhiều thưc?

Hoạt động 2 Bài tập dượt vận dụng
- GV gọi HS lên bảng thực hiện.
=> Nhận xét.

? Nêu thủ tục phần c
(HS:: Nhân nhị nhiều thức đầu sau này được thành phẩm nhân với tương đối nhiều thức sót lại.

GV cho tới HS sinh hoạt bám theo group bài bác tập dượt sau:
Thực hiện tại phép tắc tính:
a) (x2- 2x + 3)(x - 5)
b) (x2y2 - xy + 2y)(x - 2y)

Xem thêm: bilu

Bài 2 CMR:
[ n(2n - 3) - 2n(n + 1)] 5

? Để CM biểu thức luôn luôn phân chia không còn cho tới 5 tớ thực hiện như vậy nào

(HS: CM biểu thức rút gọn gàng với chứa chấp quá số phân chia không còn cho tới 5
- GV gọi 1HS lên bảng triển khai việc rút gọn gàng.
=> Nhận xét.
- GV chỉ dẫn HS trình diễn.
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà
- Nêu những dạng toán vẫn học tập nhập bài bác và phương