giải chi tiết đề thi đại học môn sinh khối b năm 2014

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Tỉnh Thái Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 13-07-2014
Dung lượng: 347.5 KB
Số lượt tải: 3671

Xem thêm: d day vietsub

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014
Môn đua : SINH HỌC – Mã đề 538
(Bài giải chi tiết)

Câu 1: Sơ trang bị phả hệ tiếp sau đây tế bào miêu tả sự DT của một căn bệnh ở người vì thế 1 trong những nhì alen của một ren quy định

Biết rằng ko đột biến đột đổi thay mới mẻ ở toàn bộ những thành viên nhập phả hệ, phần trăm sinh con cái đầu lòng ko đem alen tạo nên bệnh tình của cặp bà xã ông xã III.14 - III.15 là
A. 7/15 B. 4/9 C. 29/30 D. 3/5
Giải:
Căn cứ nhập sơ trang bị tao thấy căn bệnh vì thế ren lặn phía trên NST thông thường (A bình thường; a bị bệnh).
Người số 5, 6 đem KG aa => KG người số 7 và số 15 rất có thể là: 1/3AA và 2/3Aa.
=> Tỷ lệ kí thác tử của những người số 7 và 15: 1/3AA 1/3A
2/3Aa 1/3A: 1/3a
2/3A: 1/3a (1)
Người tía số 4 đem KG aa => KG người số 8 là Aa và cho tới 1/2A: 1/2a. (2)
Từ (1) và (2) KG người số 14 rất có thể là: 2/5AA và 3/5Aa.
=> Tỷ lệ kí thác tử là: 2/5AA 2/5A
3/5Aa 3/10A: 3/10a
7/10A: 3/10a (3)
Từ (1) và (3) => phần trăm nhằm cặp bà xã ông xã sinh con cái ko đem alen tạo nên căn bệnh là:
7/10 x 2/3 = 7/15
( Đáp án A
Câu 2: Tại loại vật nhân thực, nguyên lý bổ sung cập nhật thân thiết G-X, A-U và ngược lại được thể hiện nay nhập cấu tạo phân tử và quy trình nào là sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN
(3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã
A. (1) và (3) B. (1) và (2) C. (2) và (4) D. (3) và (4)
Gợi ý:
Nguyên tắc bổ sung cập nhật thân thiết G-X, A-U và ngược lại được thể hiện nay nhập cấu tạo và vượt lên trình:
Phân tử tARN (2): phân tử tARN là 1 trong những mạch polynuclêôtic bao gồm kể từ 80 – 100 đơn phân quấn quay về ở một đầu, đem những cặp bazơ nitơ link bám theo nguyên lý bổ sung cập nhật (A-U; G-X và ngược lại).
Quá tình dịch mã (4): nhập quy trình dịch mã những anticôđon link bổ sung cập nhật với những côđon cũng bám theo NTBS (A-U; G-X và ngược lại).
( Đáp án C
Câu 3: Khi nói đến quần xã loại vật, tuyên bố nào là tại đây ko đúng?
Quần xã càng đa dạng và phong phú về bộ phận loại thì lưới thực phẩm càng giản dị.
Phân tía thành viên nhập không khí của quần xã tùy nằm trong nhập yêu cầu sinh sống của từng loại.
Mức phỏng đa dạng và phong phú của quần xã được thể hiện nay qua quýt con số những loại và con số thành viên của từng loại.
Sinh vật nhập quần xã luôn luôn hiệu quả cho nhau mặt khác hiệu quả hỗ tương với môi trường xung quanh.
Câu 4: Cho cây (P) thân thiết cao, hoa đỏ lòe tự động thụ phấn, nhận được F1 gồm: 37,5% cây thân thiết cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thiết cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thiết thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thiết thấp, hoa white. tường tính trạng độ cao cây vì thế một cặp ren quy toan, tính trạng sắc tố hoa vì thế nhì cặp ren không giống quy toan, không tồn tại hoạn ren và ko xẩy ra đột đổi thay. Nếu cho tới cây (P) kí thác phấn với cây đem loại ren đồng hợp ý tử lặn về phụ thân cặp ren bên trên thì tỉ trọng phân li loại hình ở đời con cái là
1 cây thân thiết thấp, hoa đỏ: 1 cây thân thiết thấp, hoa trắng: 1 cây thân thiết cao, hoa đỏ: 1 cây thân thiết cao, hoa white.
3 cây thân thiết cao, hoa đỏ: 1 cây thân thiết thấp, hoa white.
1 cây thân thiết thấp, hoa đỏ: 2 cây thân thiết cao, hoa trắng: 1 cây thân thiết thấp, hoa white.
1 cây thân thiết thấp, hoa đỏ: 1 cây thân thiết cao, hoa trắng: 2 cây thân thiết thấp, hoa white.
Giải:
TLKH F1: 6 cao, đỏ: 6 cao, trắng: 3 thấp, đỏ: 1 thấp, white.
Xét tính trạng độ cao cây: 3 cao: