giai bai tap toan lop 10 bai 1 menh deLời giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên gom học viên lớp 10 thực hiện bài bác luyện Toán 10 đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Mời chúng ta theo dõi dõi:

Bạn đang xem: giai bai tap toan lop 10 bai 1 menh de

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới)

Quảng cáo

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Có từng nào loài vật xuất hiện nay nhập hình vẽ? ....

  Xem câu nói. giải

1. Mệnh đề, mệnh đề chứa chấp biến

 • HĐ1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu ở tình huống banh đầu: a) Câu nào là đúng? b) Câu nào là sai? ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Thay vết “?” vì chưng vết “x” nhập dù tương thích nhập bảng sau ....

  Xem câu nói. giải

 • Câu căn vặn trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “x > 5”. Hãy tìm hiểu nhị độ quý hiếm thực của x nhằm kể từ câu tiếp tục mang lại, ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

2. Mệnh đề phủ định

 • HĐ2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Quan sát biển lớn báo nhập hình mặt mày ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ ấn định của từng mệnh đề sau và xác lập tính chính sai của mệnh đề phủ ấn định cơ ....

  Xem câu nói. giải

 • Vận dụng trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề Q: “Châu Á là lục địa sở hữu diện tích S lớn số 1 bên trên thế giới". ....

  Xem câu nói. giải

3. Mệnh đề kéo theo dõi, mệnh đề đảo

 • HĐ3 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cặp kể từ mối liên hệ nào là tại đây phù phù hợp với địa điểm bị thua cuộc nhập câu ghép ở hình mặt mày ....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ4 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên A”; Q: “Tam giác ABC sở hữu AB2 + AC2 = BC2”.....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị câu sau: P: “Phương trình bậc nhị ax^2 + bx + c = 0 sở hữu nhị nghiệm phân biệt”; Q: “Phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0 sở hữu biệt thức Δ = b2 – 4ac > 0”;....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề P: “a và b phân chia không còn mang lại c”; Q: “a + b phân chia không còn mang lại c” ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

4. Mệnh đề tương đương

 • HĐ6 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập tính chính sai của mệnh đề sau: “Một số đương nhiên phân chia không còn mang lại 5 ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 4 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 2 ....

  Xem câu nói. giải

5. Mệnh đề sở hữu ko ký hiệu ∀, ∃

 • Câu căn vặn trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Em hãy xác lập tính chính sai của nhị mệnh đề bên trên ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 5 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu vì chưng câu nói. mệnh đề sau và cho thấy thêm mệnh đề cơ chính hoặc sai ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 6 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Trong tiết học tập môn Toán, Nam phân phát biểu: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương không giống 1”. Mai phân phát biểu: “Có một vài thực tuy nhiên bình phương của chính nó vì chưng 1”. ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu nào là là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước sầm uất dân nhất thế giới; b) Quý Khách học tập ngôi trường nào? ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác ấn định tính chính sai của từng mệnh đề sau: a) π<103; b) Phương trình 3x + 7 = 0 sở hữu nghiệm; ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”; Q: “Tam giác ABC sở hữu một góc vì chưng tổng nhị góc còn lại”. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề sau và xác lập tính chính sai của bọn chúng ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Với nhị số thực a và b, xét những mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”. a) Hãy tuyên bố mệnh đề Phường ⇒ Q. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác ấn định tính chính sai của những mệnh đề sau và tìm hiểu mệnh đề phủ ấn định của chính nó ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu ∀,∃ nhằm viết lách những mệnh đề sau: P: “Mọi số đương nhiên đều phải sở hữu bình phương to hơn hoặc vì chưng chủ yếu nó”; ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện Toán lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập thích hợp và những phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • Bài luyện cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học tập - Cánh diều

Câu căn vặn khởi động

 • Câu căn vặn phát động trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Quý Khách H’Maryam phân phát biểu: “Số 15 phân chia không còn mang lại 5.”, các bạn Phương phân phát biểu: “Việt Nam là 1 trong những nước ở điểm Khu vực Đông Nam Á.”. ....

  Xem câu nói. giải

1. Mệnh đề toán học

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu của khách hàng H’Maryam sở hữu nên là 1 trong những câu xác minh về đặc điểm phân chia không còn nhập toán học tập hoặc không? ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu nhị ví dụ về mệnh đề toán học tập. ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những mệnh đề toán học tập tại đây, mệnh đề nào là là 1 trong những xác minh đúng? Mệnh đề nào là là 1 trong những xác minh sai? ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về một mệnh đề chính và một mệnh đề sai. ....

  Xem câu nói. giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa chấp thay đổi. ....

  Xem câu nói. giải

3. Phủ ấn định của một mệnh đề

 • Hoạt động 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hai các bạn Kiên và Cường đang được thảo luận cùng nhau. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ ấn định của từng mệnh đề sau và phán xét tính chính sai của mệnh đề phủ ấn định cơ. ....

  Xem câu nói. giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động 5 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 6”; Q: “Số đương nhiên n phân chia không còn mang lại 3”. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy tuyên bố một ấn định lí toán học tập ở dạng mệnh đề kéo theo dõi Phường ⇒ Q. ....

  Xem câu nói. giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng Phường ⇒ Q như sau: ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ những mệnh đề: P: “Tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân nặng và sở hữu một góc vì chưng 60°” ....

  Xem câu nói. giải

6. Kí hiệu ∀ và ∃

 • Hoạt động 7 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề “n phân chia không còn mang lại 3” với n là số đương nhiên. ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Quý Khách An nói: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương là một vài ko âm”. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ ấn định của từng mệnh đề sau: Tồn bên trên số nguyên vẹn phân chia không còn mang lại 3; ....

  Xem câu nói. giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là là mệnh đề toán học? ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ ấn định của từng mệnh đề sau và phán xét tính chính sai của mệnh đề phủ ấn định đó: ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số đương nhiên. Xét những mệnh đề: P: “n là một vài đương nhiên phân chia không còn mang lại 16”; ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét những mệnh đề: P: “Tam giác ABC cân”;....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” nhằm viết lách những mệnh đề sau: ....

  Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán lớp 6 7 8 9

  Xem câu nói. giải

 • Bài 6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu những mệnh đề sau: ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ ấn định của từng mệnh đề sau và xét tính chính sai của từng mệnh đề phủ ấn định đó: ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập thích hợp. Các phép tắc toán bên trên tụ tập

 • Bài luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Chân trời sáng sủa tạo

 • Hoạt động phát động trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy theo dõi dõi trường hợp sau đây: Quý Khách hoàn toàn có thể tuyên bố ấn định lí Theo phong cách khác? ....

  Xem câu nói. giải

1. Mệnh đề

 • Hoạt động mày mò 1 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những câu sau đây: (1) 1 + 1 = 2 ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu nào là là mệnh đề? 2 là số vô tỉ ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính chính sai của mệnh đề sau: Vịnh Hạ Long là di tích vạn vật thiên nhiên trái đất ....

  Xem câu nói. giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động mày mò 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu n phân chia không còn mang lại 5 (n là số tự động nhiên). cũng có thể xác minh câu bên trên là chính hoặc sai không? ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Với từng mệnh đề chứa chấp thay đổi sau, tìm hiểu những độ quý hiếm của thay đổi nhằm sẽ có được một mệnh đề chính và một mệnh đề sai ....

  Xem câu nói. giải

3. Mệnh đề phủ định

 • Hoạt động mày mò 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những cặp mệnh đề ở nằm trong loại của bảng (có nhị cột Phường và P¯) tại đây ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ ấn định của những mệnh đề sau. Xét tính chính sai của từng mệnh đề và mệnh đề phủ ấn định của chính nó ....

  Xem câu nói. giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động mày mò 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân nặng ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: Hai tam giác ABC và A’B’C’ đều bằng nhau ....

  Xem câu nói. giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động mày mò 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề dạng Phường ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó sở hữu nhị góc vì chưng 60°” ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; ....

  Xem câu nói. giải

6. Mệnh đề chứa chấp kí hiệu ∀,∃

 • Hoạt động mày mò 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính chính sai của những mệnh đề sau. (1) Với từng số đương nhiên x, x là số vô tỉ ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 7 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng kí hiệu ∀,∃ nhằm viết lách những mệnh đề sau. Mọi số thực cùng theo với số đối của chính nó đều vì chưng 0 ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 8 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính chính sai và viết lách mệnh đề phủ ấn định của những mệnh đề sau ....

  Xem câu nói. giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những xác minh sau, xác minh nào là là mệnh đề, xác minh nào là là mệnh đề chứa chấp biến? ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính chính sai của những mệnh đề sau và tuyên bố mệnh đề phủ ấn định của bọn chúng ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành” ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những ấn định lí: P: “Nếu nhị tam giác đều bằng nhau thì diện tích S của bọn chúng vì chưng nhau” ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng thuật ngữ “điều khiếu nại cần thiết và đủ”, tuyên bố những ấn định lí sau ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 6 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề sau: P: “Giá trị vô cùng của từng số thực đều to hơn ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính chính, sai và viết lách mệnh đề phủ ấn định của những mệnh đề tại đây ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện Toán lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập hợp

 • Bài 3: Các phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • Bài luyện cuối chương 1

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi câu nói. giải Toán 10 Bài 1 Chân trời tạo nên không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và đồ dùng thị

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Khái niệm vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm và sai số

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dùng PC di động nhằm đo lường và tính toán với số tầm và tính những số đặc thù của khuôn số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong và quy tắc nhân

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Toạ phỏng của vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Không gian giảo khuôn và thay đổi cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Vẽ đồ dùng thị hàm số bậc nhị vì chưng ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi câu nói. giải Toán 10 Bài 1 Cánh diều không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và đồ dùng thị

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 00 cho tới 1800. Định lý côsin và ấn định lý sin nhập tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong. Quy tắc nhân. Sơ đồ dùng hình cây

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm. Sai số

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Tọa phỏng của vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề sách cũ

Đã sở hữu câu nói. giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: bài 1 đại cương về đường thẳng và mặt phẳng