giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu

Với giải Thực hành 2 trang 122 Toán 10 Tập 1 Chân trời phát minh cụ thể vô Bài 4. Các số đặc thù đo cường độ phân giã của kiểu mẫu số liệu giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu

Hãy lần giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu: 37; 12; 3; 9; 10; 9; 12; 3; 10

Thực hành 2 trang 122 Toán 10 Tập 1: Hãy lần giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu: 37; 12; 3; 9; 10; 9; 12; 3; 10.

Phương pháp giải:

Bước 1: Sắp xếp kiểu mẫu số liệu theo đuổi trật tự ko giảm: X1,X2,...,Xn

Bước 2: Q2=Me={Xk+1(n=2k+1)12(Xk+Xk+1)(n=2k)

Q1 là trung vị của nửa số liệu đang được bố trí mặt mày trái Q2 (không bao gồm Q2 nếu n lẻ)

Q3 là trung vị của nửa số liệu đang được bố trí mặt mày phải Q2 (không bao gồm Q2 nếu n lẻ)

Khoảng tứ phân vị: ΔQ=Q3Q1

Bước 3: Tìm x vô kiểu mẫu sao cho x>Q3+1,5ΔQ hoặc x<Q11,5ΔQ

Lời giải 

Xét kiểu mẫu số liệu đang được bố trí là:

3;3;9;9;10;10;12;12;37.

Cỡ kiểu mẫu là n=9 là số lẻ nên độ quý hiếm tứ phân vị loại nhì là: Q2=10.

Tứ phân vị loại nhất là trung vị của mẫu: 3;3;9;9.. Do đó Q1=6.

Tứ phân vị loại phụ thân là trung vị của mẫu: 10;12;12;37.. Do đó Q3=12

Khoảng tứ phân vị của kiểu mẫu là: ΔQ=126=6

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt

Giá trị nước ngoài lệ x thỏa mãn x>12+1,5.6=21 hoặc x<61,5.6=3.

Vậy giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ê là 37.

Xem tăng những bài xích giải Toán 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác: 

HĐ Khởi động trang 120 Toán 10 Tập 1:...

HĐ Khám phá huỷ 1 trang 120 Toán 10 Tập 1Thời gian lận hoàn thành xong bài xích chạy 5 km (tính theo đuổi phút) của nhì group thanh niên được cho tới trên bảng sau...

Thực hành 1 trang 121 Toán 10 Tập 1Hãy lần khoảng tầm trở thành thiên và khoảng tầm tứ phân vị của những kiểu mẫu số liệu sau...

Vận dụng 1 trang 121 Toán 10 Tập 1Dưới đó là bảng số liệu đo đếm của Biểu thiết bị nhiệt độ tầm những mon vô 2019 của nhì tình Lai Châu và Lâm Đồng (được nói đến ở hoạt động và sinh hoạt phát động của bài xích học)...

HĐ Khám phá huỷ 2 trang 122 Toán 10 Tập 1Hai cung thủ A và B đang được ghi lại thành phẩm từng phen phun của tớ trên bảng sau...

Vận dụng 2 trang 124 Toán 10 Tập 1Bảng sau đây đo đếm tổng số giờ nắng nóng vô năm 2019 theo đuổi từng mon được đo vì như thế nhì trạm để ý khí tượng đặt tại Tuyên Quang và Cà Mau...

Bài 1 trang 124 Toán 10 Tập 1Hãy lựa chọn tình cờ vô lớp rời khỏi 5 chúng ta nam giới và 5 đàn bà rồi bởi độ cao chúng ta ê. So sánh coi độ cao của chúng ta năm hoặc chúng ta nữ giới đồng đều rộng lớn...

Bài 2 trang 124 Toán 10 Tập 1Hãy lần chừng chéo chuẩn chỉnh, khoảng tầm trở thành thiên, khoảng tầm tứ phân vị và những độ quý hiếm nước ngoài lệ của những kiểu mẫu số liệu sau...

Bài 3 trang 125 Toán 10 Tập 1Hãy lần chừng chéo chuẩn chỉnh, khoảng tầm trở thành thiên, khoảng tầm tứ phân vị của những kiểu mẫu số liệu sau...

Bài 4 trang 125 Toán 10 Tập 1Hãy đối chiếu số tầm, phương sai và chừng chéo chuẩn chỉnh của phụ thân kiểu mẫu só liệu sau...

Bài 5 trang 125 Toán 10 Tập 1Sản lượng lúa trong những năm kể từ năm trước cho tới 2018 của nhì tỉnh Tỉnh Thái Bình và Hậu Giang được cho tới trên bảng sau (đơn vị ngàn tấn)...

Bài 6 trang 125 Toán 10 Tập 1Kết trái ngược khảo sát nấc lương lậu hằng mon của một số trong những người công nhân của nhì nhà máy sản xuất A và B được cho tới trên bảng sau (đơn vị: triệu đồng)...

Xem thêm: ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo trang 170