fighting là cố lên

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ sáu, 9/12/2022, 00:00 (GMT+7)

"Fighting" được sử dụng trong vô số trường hợp không giống nhau như trong những cuộc tranh tài, Khi người không giống thực hiện một việc gì tê liệt và cả trong những cuộc phú chiến.

Bạn đang xem: fighting là cố lên

Tuy nhiên, "Fighting" được sử dụng với tương đối nhiều nghĩa với những cấu tạo không giống nhau.

1. Fighting là động kể từ cấu trúc ở dạng V-ing

Fighting with/against someone/something: Tranh nhau, đấu giành với ai/cái gì

Ví dụ: They are fighting with each other vĩ đại get the toy in the livingroom (Bọn bọn chúng đang được giành nhau đồ vật đùa nhập chống khách).

- The farmers are fighting against inclement weather vĩ đại protect their cattle (Những người dân cày đang được nên ngăn chặn khí hậu nghiêm khắc nhằm đảm bảo gia súc).

The government is launching the chiến dịch for the fighting against poverty (Chính phủ đang được phân phát động chiến dịch đấu giành chống đói nghèo).

Fighting about/over something: Cãi cọ/tranh luận, không nhường nhịn loại gì

Ví dụ: In the operation room, doctors are fighting over the patient’s life (Trong chống phẫu thuật, những chưng sĩ đang được không nhường nhịn sự sinh sống, Cống hiến và làm việc cho bệnh dịch nhân).

- In the middle of the crowd, two women are fighting and shouting about something (Ở thân mật chỗ đông người, nhị người thiếu nữ đang được tranh cãi và hò la về một chuyện gì đó).

2. Fighting là 1 trong những danh kể từ, đem nghĩa sự pk, sự phú chiến, sự ẩu đả

Ví dụ: There is a fighting between two boys because of a girl over there (Có một cuộc loạn đả của nhị đứa nam nhi vì thế một cô nàng ở đằng kia).

Xem thêm: conan zing

- Parents shouldn’t have the fightings in front of their children (Cha u tránh việc đem những cuộc cãi vã trước mặt mũi con cái cái).

3. Fighting là 1 trong những tính từ

- Fighting chance: Cơ hội ngàn vàng

Ví dụ: When you have a fighting chance. Please, catch it (Khi các bạn đem thời cơ ngàn vàng. Hãy thâu tóm lấy nó).

- Fighting words: Lời lẽ khiêu chiến, thách thức

Ví dụ: In any matches, we shouldn’t use fighting words because those may cause the fighting (Trong bất kể cuộc tranh tài này, tất cả chúng ta tránh việc người sử dụng lời nói lẽ thử thách tự lẽ vấn đề này hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc ẩu đả).

- Fighting words are given, which made the opponent angrier (Những lời nói lẽ khiêu chiến được thể hiện thực hiện cho tới đối phương thêm thắt bực tức).

4. Fighting: Cố lên, mạnh mẽ và tự tin lên

Từ này bắt mối cung cấp trong những bộ phim truyện, lịch trình của Nước Hàn với chân thành và ý nghĩa khuyến khích (cố lên). Năm 2021, "fighting" nằm trong list trăng tròn kể từ tuy nhiên người Nước Hàn hoặc dùng theo dõi update của tự điển Oxford.

Ví dụ: Fighting! I trust you! (Cố lên nhé! Tôi tin tưởng bạn!)

Xem thêm: lưỡi hái tử thần

- Fighting! We will win in this competition (Cố lên! Chúng tớ tiếp tục thành công nhập cuộc thi đua này).

- Fighting! You are getting over. That man is whispering with his wife (Cố lên! Em chuẩn bị vượt lên rồi. Người nam nhi tê liệt đang được thì thì thầm với bà xã của ông ấy).

Đinh Thị Thái Hà