đường tiệm cận của đồ thị hàm sốBài viết lách Cách thám thính tiệm cận của thiết bị thị hàm số với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách thám thính tiệm cận của thiết bị thị hàm số.

Bạn đang xem: đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Cách thám thính tiệm cận của thiết bị thị hàm số rất rất hay

Bài giảng: Cách thám thính tiệm cận của thiết bị thị hàm số - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Đường tiệm cận ngang

        Cho hàm số hắn = f(x) xác lập bên trên một khoảng tầm vô hạn (là khoảng tầm dạng (a; +∞),(-∞; -b) hoặc (-∞; +∞). Đường trực tiếp hắn = y0 là đàng tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của thiết bị thị hàm số hắn = f(x) nếu như tối thiểu một trong những ĐK sau được thỏa mãn

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

        Nhận xét: Như vậy nhằm thám thính tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số tao chỉ việc tính số lượng giới hạn của hàm số bại liệt bên trên vô rất rất.

2. Đường tiệm cận đứng

        Đường trực tiếp x = x0 được gọi là đàng tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của thiết bị thị hàm số hắn = f(x) nếu như tối thiểu một trong những ĐK sau được thỏa mãn

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số sau

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

a. Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

b. Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

c. Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận ngang.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = 50% là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Quảng cáo

p>Ví dụ 2: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số sau

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải     Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

a. Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 1; hắn = -1 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng.

b. Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 4; hắn = 2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Ví dụ 3: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số sau

a. Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải     b. Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

a. Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 11/2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số

b. Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = một là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Quảng cáo

B. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ hắn = -3 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 2: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm sốCác dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 3: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức trang 37

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = 1; x = 2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 4: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 1/2; hắn = -1/2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Câu 5: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Câu 6: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0; hắn = 2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = một là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 7: Tìm những đàng tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Lời giải:

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = -1 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Quảng cáo

Câu 1: Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ hắn = -3 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 2: Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải ⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 3: Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = 1; x = 2 là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 4: Ta có

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 1/2; hắn = -1/2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Câu 5: Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Câu 6: Ta có:

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = 0; hắn = 2 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ x = một là tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số.

Câu 7: Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia đem câu nói. giải

⇒ hắn = -1 là tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số.

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 đem nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm thám thính tiệm cận của thiết bị thị hàm số
  • Dạng 2: Tìm thông số m nhằm hàm số đem tiệm cận
  • Trắc nghiệm thám thính thông số m nhằm hàm số đem tiệm cận
  • Dạng 3: Các câu hỏi tương quan cho tới tiệm cận của hàm số
  • Trắc nghiệm về tiệm cận của hàm số

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


tiem-can.jsp

Xem thêm: bài tập tích phân bội 2 có lời giải