download bộ sách chân trời sáng tạo lớp 3

Bộ SGK Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo bao hàm 11 môn học tập đang rất được thật nhiều ngôi trường dùng. Sở sách Chân trời tạo ra năng lượng điện tử bên trên Hành trang số giành riêng cho học viên lớp 3 bao hàm những môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục đào tạo thể hóa học, Hoạt động hưởng thụ, Tin học tập và Công nghệ.

Bạn đang xem: download bộ sách chân trời sáng tạo lớp 3

Bộ sách lớp 3 Chân trời tạo ra năm học tập 2022 - 20223 sẽ update nội dung tiên tiến nhất giành riêng cho học viên rưa rứa thầy gia sư. Sở sách Chân trời tạo ra tự Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo nước Việt Nam tổ chức triển khai biên soạn.

Bộ sách giáo khoa lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

Sách Toán 3 tập luyện 1 Chân trời sáng sủa tạo

Toán 3 - Tập 1

Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái
Chủ biên: Lê Anh Vinh
Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi dựa Mạnh

Sách Toán 3 tập luyện 2 Chân trời sáng sủa tạo

Toán 3 - Tập 2

Tổng Chủ biên: Hà Huy Khoái
Chủ biên: Lê Anh Vinh
Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi dựa Mạnh

Sách Tiếng Việt 3 tập luyện 1 Chân trời sáng sủa tạo

Tiếng Việt 3 - Tập 1

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha , Trịnh Cam Ly
Tác giả: Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền

Sách Tiếng Việt 3 tập luyện 2 Chân trời sáng sủa tạo

Tiếng Việt 3 - Tập 2Tiếng Việt 3 - Tập 2

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha , Trịnh Cam Ly
Tác giả: Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền

Sách Tự nhiên và Xã hội 3 Chân trời sáng sủa tạo

Tự nhiên và Xã hội 3

Tổng mái ấm biên: Đỗ Xuân Hội
Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn

Sách Đạo đức 3 Chân trời sáng sủa tạo

Đạo đức 3

Tổng Chủ biên: Huỳnh Văn Sơn
Chủ biên: Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh
Tác giả: Lê Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ

Sách Âm nhạc 3 Chân trời sáng sủa tạo

Âm nhạc 3

Tổng Chủ biên: Hồ Ngọc Khải , Lê Anh Tuấn
Chủ biên: Đặng Châu Anh
Tác giả: Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Xem thêm: điều kiện để hàm số đồng biến trên r

Sách Mĩ thuật 3 - Bản 1 Chân trời sáng sủa tạo

Mĩ thuật 3 - Bản 1

Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Nhung
Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc
Tác giả: Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận

Sách Mĩ thuật 3 - Bản 2 Chân trời sáng sủa tạo

Mĩ thuật 3 - Bản 2

Tổng Chủ biên: Hoàng Minh Phúc
Chủ biên: Nguyễn Thị May
Tác giả: Đỗ Viết Hoàng

Sách Hoạt động hưởng thụ 3 Chân trời sáng sủa tạo

Hoạt động hưởng thụ 3

Tổng Chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên
Chủ biên: Bùi Ngọc Diệp , Nguyễn Hữu Tâm
Tác giả: Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang

Giáo dục thể hóa học 3

Chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng
Tác giả: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn

Sách Tin học tập 3 Chân trời sáng sủa tạo

Tin học tập 3

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Quách Tất Kiên
Chủ biên: Phạm Thị Quỳnh Anh
Tác giả: Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Sách Công nghệ 3 Chân trời sáng sủa tạo

Công nghệ 3

Tổng mái ấm biên: Bùi Văn Hồng
Chủ biên: Bùi Văn Hồng
Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng , Lê Thị Mỹ Nga , Đoàn Thị Ngân

Sách Tiếng Anh 3 Chân trời sáng sủa tạo

Tiếng Anh 3

Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
Tác giả: Trương Văn Ánh

Xem thêm: tứ giác có 2 góc vuông là hình gì