diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương

Tính diện tích S S của mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình lập phương với cạnh tự 8 .

A.S=192π .

Bạn đang xem: diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương

B.S=48π .

C.S=256π .

D.64π .

Đáp án và điều giải

Xem thêm: cách bấm máy tính sin cos tan lớp 9

Đáp án:A

Lời giải:Li gii
Chn A
Theo bài xích đi ra tớ với nửa đường kính của mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình lập phương : R=832 .
Diện tích S của mặt mũi cầu là : S=4πR2=4π. 8322=192π .

Vậy đáp án thực sự A.

Câu chất vấn nằm trong đề đua sau. quý khách hàng vẫn muốn đua thử?

Xem thêm: bài 2 các tính chất của căn bậc hai số học

Bài tập dượt trắc nghiệm 15 phút Khối cầu: Khối cầu nội - nước ngoài tiếp, links khối nhiều diện. - Toán Học 12 - Đề số 1

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài xích đua.

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể chúng ta quan hoài.