diện tích hình lục giác đều lớp 5

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: diện tích hình lục giác đều lớp 5

Hình lục giác là 1 trong nhiều giác sở hữu sáu mặt mũi và sáu góc. Hình lục giác đều phải có sáu mặt mũi và sáu góc đều bằng nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không được đều. Nếu mình muốn biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo công việc tại đây.

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S hình lục giác lúc biết chiều nhiều năm cạnh mặt mũi. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó khởi nguồn từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích S hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 vô cơ s là phỏng nhiều năm một cạnh.[1]

 2. 2

  Xác tấp tểnh phỏng nhiều năm một cạnh. Nếu chúng ta tiếp tục biết phỏng nhiều năm một cạnh, giản dị chúng ta chỉ việc ghi chép nó ra; vô tình huống này, phỏng nhiều năm cạnh mặt mũi là 9 centimet. Nếu chúng ta ko biết phỏng nhiều năm của cạnh tuy nhiên biết chiều nhiều năm chu vi hoặc lối trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thăm dò rời khỏi chiều nhiều năm cạnh mặt mũi của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu chúng ta biết chu vi, chúng ta chỉ việc phân tách nó mang lại 6 và để được phỏng nhiều năm cạnh mặt mũi. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm chu vi là 54 centimet, hãy phân tách nó mang lại 6 và để được 9 centimet, đó là chiều nhiều năm cạnh mặt mũi.
  • Nếu chúng ta chỉ biết lối trung đoạn, chúng ta cũng có thể thăm dò chiều nhiều năm cạnh mặt mũi bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm lối trung đoạn vô vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhị. Lý bởi là lối trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 nhưng mà nó dẫn đến. Ví dụ, nếu như lối trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều nhiều năm cạnh mặt mũi là 10 * 2, hoặc đôi mươi.
 3. 3

  Thay độ quý hiếm chiều nhiều năm cạnh mặt mũi vô vào công thức. Vì chúng ta hiểu được chiều nhiều năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 vô công thức lúc đầu. Kết trái khoáy như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. 4

  Rút gọn gàng đáp án. Tìm độ quý hiếm của phương trình và ghi chép đáp án ngay số. Vì chúng ta đang được phát biểu cho tới diện tích S, chúng ta nên nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S lục giác đều lúc biết trung đoạn. Công thức giản dị là Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. 2

  Viết rời khỏi chiều nhiều năm trung đoạn. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. 3

  Sử dụng trung đoạn nhằm thăm dò chu vi. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mũi của lục giác, nó tạo ra trở thành một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mũi tam giác 30-60-90 sở hữu tỷ trọng là x-x√3-2x, vô cơ chiều nhiều năm cạnh cộc đối lập góc 30 phỏng được đại diện thay mặt bởi vì x, chiều nhiều năm cạnh nhiều năm đối lập góc 60 phỏng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được đại diện thay mặt bởi vì x√3. Do cơ, thay cho chiều nhiều năm lối trung đoạn vô vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó vô vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình thăm dò x, chúng ta tiếp tục tính được chiều nhiều năm cạnh cộc của tam giác là 5. Vì nó bởi vì nửa chiều nhiều năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 và để được chiều nhiều năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ chúng ta tiếp tục biết chiều nhiều năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm thăm dò chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. 4

  Thay toàn bộ những chỉ số tiếp tục biết vô vào công thức. Phần khó khăn nhất là thăm dò chu vi. Giờ toàn bộ việc chúng ta nên thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi vô công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = 50% x 60 centimet x 5√3 cm
 5. 5

  Rút gọn gàng đáp án. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu hóa được vệt căn thoát khỏi phương trình. Hãy ghi nhớ dùng đơn vị chức năng vuông ở thành phẩm sau cùng.

  Xem thêm: miêu kiều vỹ

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê những tọa phỏng x và nó của toàn bộ những đỉnh. Nếu chúng ta biết những đỉnh của lục giác, điều thứ nhất bạn phải thực hiện là tạo ra một biểu vật sở hữu nhị cột và bảy sản phẩm. Mỗi sản phẩm tiếp tục ghi theo đuổi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa phỏng x và nó của những điểm cơ. Ghi tọa phỏng x và nó của Điểm A ở ở bên phải của điểm A, tọa phỏng x và nó của Điểm B ở ở bên phải của Điểm B, và cứ như thế. Ghi lại tọa phỏng của điểm thứ nhất ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử chúng ta sở hữu những điểm sau, ở format (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. 2

  Nhân tọa phỏng x của từng điểm với tọa phỏng nó của điểm tiếp sau. Ghi thành phẩm vô ở bên phải của biểu vật. Sau cơ, với những thành phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. 3

  Nhân tọa phỏng nó của từng điểm với tọa phỏng x của điểm tiếp sau. Sau Lúc nhân toàn bộ những tọa phỏng này, các bạn hãy với những thành phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + đôi mươi + 28 = 221
 4. 4

  Trừ tổng của group tọa phỏng loại nhất mang lại tổng của group tọa phỏng loại nhị. Chỉ cần thiết trừ 125 mang lại 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của thành phẩm trên: 96. Diện tích chỉ hoàn toàn có thể là số dương.

 5. 5

  Chia hiệu bên trên mang lại nhị. Chỉ cần thiết phân tách 96 mang lại 2 và các bạn sẽ sở hữu diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên ghi chép đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án sau cùng là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm diện tích S của hình lục giác đều bị khuyết một tam giác. Nếu hình lục giác đều của người tiêu dùng bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều thứ nhất bạn phải thực hiện là thăm dò diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó kiêm toàn. Sau cơ, giản dị là thăm dò diện tích S của phần tam giác rỗng tuếch hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang lại diện tích S của phần khuyết cơ. Kết trái khoáy đã tạo ra được xem là diện tích S của hình lục giác không được đều còn sót lại.

  • Ví dụ, nếu khách hàng tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang lại diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu chúng ta biết hình lục giác bị khuyết đúng là một tam giác, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì như thế hình lục giác này lắc 5 vô 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhị hình tam giác, chúng ta cũng có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ như thế.
 2. 2

  Chia hình lục giác không được đều trở thành những hình tam giác. quý khách hoàn toàn có thể thấy rằng hình lục giác không được đều thực sự bao hàm tư hình tam giác sở hữu hình dạng không giống nhau. Để thăm dò diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải thăm dò diện tích S của từng tam giác riêng biệt lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để thăm dò diện tích S của một tam giác tùy nằm trong vô vấn đề nhưng mà chúng ta sở hữu.

 3. 3

  Tìm những hình dạng không giống vô hình lục giác không được đều. Nếu chúng ta ko thể phân tách hình lục giác trở thành một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta cũng có thể phân tách nó trở thành những hình không giống ko -- hoàn toàn có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi chúng ta tiếp tục xác lập được những hình, chỉ việc thăm dò diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau và để được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  Xem thêm: harry potter và hội phượng hoàng

  • Có một mô hình lục giác không được đều bao hàm nhị hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, cũng tương tự tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong thành phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 224.514 chuyến.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?